Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *
Po wygenerowaniu dokumentu należy go wydrukować i podpisany i opieczętowany skan dokumentu odesłać na adres e-mail oddziału Terminus.

EORI*

Upoważnienie ma charakter*:StałyTerminowyJednorazowy Ważne do:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawach celnych*:

Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną TakNie

Osoba upoważniona do udzielenia upoważnienia w imieniu firmy*