Szanowni Państwo.

Poniżej znajdują się linki z dokumentami do pobrania. Wystarczy wcisnąć guzik z wymaganym elementem, aby pobrać dokument.

Uzupełnione upoważnienie prosimy niezwłocznie wysłać do nas faxem lub e-mailem. Natomiast w ciagu 6-ciu dni wysłać do nas oryginał upoważnienia wraz z załącznikiem na adres Agencji Celnej !!! ( W przypadku nie dostarczenia oryginału upoważnienia w wyznaczonym terminie żadne czynności związane z reprezentowaniem przed organami celnymi nie będą podejmowane)

Upoważnienie powinno być podpisane czytelnie przez osobę, która zgodnie z załączonymi dokumentami założycielskimi jest uprawniona do reprezentowania firmy w przeciwnym wypadku nie zostanie przyjęte.

Upoważnienia

Oświadczenia

Tygodnik Terminus