Najprościej mówiąc import towarów to przywóz towarów z państwa trzeciego (np. Chin, Rosji itp.) do Unii Europejskiej a wszystkie formalności z tym przywozem związane to procedury przywozowe.

Miejsce importu to państwo UE, w którym dokonujemy procedur przywozowych.

W miejscu importu towar znajduje się w momencie dopuszczenia do obrotu lub przestaje podlegać procedurom specjalnym jak skład celny, uszlachetnianie czy tranzyt. Jeśli więc towar importowany z Chin na teren UE wjedzie w Niemczech to możemy tam otworzyć procedurę tranzytową. Jeśli zostanie ona zakończona w Polsce – w takim wypadku miejscem importu będzie Polska właśnie,

Import wyrobów akcyzowych

Podobnie działa import wyrobów akcyzowych. Jest nim każdy przywóz wyrobów akcyzowych z państwa trzeciego do Polski. Wyjątek stanowią wyroby, które podlegają procedurze specjalnej (tranzytu zewnętrznego, składu celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej, uszlachetniania czynnego).
W rezultacie akcyzę i podatek VAT w imporcie płacisz tylko wtedy, gdy w Polsce dopuszczasz towar do swobodnego obrotu w UE.
Za towar z importu istnieje obowiązek zapłaty podatku VAT – jeśli w Polsce zostało zapłacone cło oraz tu nastąpiło dopuszczenie go do swobodnego obrotu w UE to w Polsce również płacimy podatek VAT.
Zarówno cło jak i podatek VAT stanowi podatek naliczony – wykazujemy go w zgłoszeniu celnym i pomniejsza podatek należny rozliczany w stosownej deklaracji.

Rozliczenie VAT deklaracją VAT-7

Możliwe jest również pełne rozliczanie podatku VAT w imporcie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jako należnego i zarazem naliczonego, co znosi obowiązek jego zapłaty i uwalnia środki obrotowe. Rozliczenie podatku akcyzowego również odbywa się na podstawie zgłoszenia celnego. Akcyzę można zawiesić, jeśli wyroby akcyzowe przemieszczane są do składu podatkowego. Procedurę taką można uruchomić tylko z miejsca importu.
Import zawsze podlega odprawie celnej. Natomiast głoszenie do takiej odprawy może mieć różne formy:

 • papierową (zazwyczaj dokument SAD),
 • elektroniczną,
 • ustną (głównie dla podróżnych lub gdy wartość przesyłki nie przekracza 1000 euro lub 1000 kg) lub poprzez przekroczenie granicy z napisem “Nic do oclenia” (dotyczy morskich i lotniczych przejść granicznych).

Systemy do obsługi zgłoszeń elektronicznych w przywozie, w odróżnieniu do eksportu, są inne w każdym państwie UE, np. w Polsce to “e-Celina”, a w Niemczech “Atlas”.

Odprawa uproszczona

Zgłoszenie celne można realizować w trybie zwykłym bądź z użyciem procedur uproszczonych, które dają wiele ułatwień i zwolnień (np. zwolnienie z przedstawiania towarów czy też odprawa poza godzinami pracy urzędu).
Przed przystąpieniem do importu należy określić wysokość cła za pomocą elektronicznej taryfy celnej ISZTAR lub TARIC. Taryfa zawiera stawki celne, podział i klasyfikację towarów, ewentualne ograniczenia i zakazy przywozu.

Kiedy nie płacić cła i podatku VAT?

Wspomniane procedury specjalne to tranzyt, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, składowanie celne. Objęcie towaru jedną z wymienionych procedur powoduje, że nie trzeba płacić cła ani żadnego podatku (VAT, akcyza), jednak żeby z nich korzystać należy uzyskać pozwolenie organu celnego i złożyć zabezpieczenie celne.

10 korzyści dla Twojej działalności

 1. Ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą
 2. Podmiot, który uzyskał pozwolenie jest bardziej wiarygodnym partnerem dla swoich kontrahentów
 3. Oszczędności ekonomiczne poprzez szybsze zwolnienie środka transportu i możliwość szybszego podjęcie towaru
 4. Towar zamiast jechać do oddziału celnego jest dostarczany do miejsca uznanego Agencji Celnej, nie ma obowiązku fizycznego przedstawienia towaru na oddziale celnym
 5. Czynności dokonuje upoważniony pracownik firmy. Funkcjonariusz celny pojawia się tylko w przypadku ewentualnej kontroli towaru.
 6. Agencja celna sama dokonuje zdjęcia zamknięć celnych, lub ich nałożenia, sama drukuje i stempluje dokumenty transportowe
 7. Szybkość zgłoszenia; porozumienie odbywa się za pomocą systemów informatycznych – wymiana komunikatów
 8. Podmiot ma możliwość obejmowania towarów procedurą np. dokonywania wywozów, przywozów także wtedy gdy oddział celny już nie pracuje. Zgoda na dokonywanie czynności poza godzinami funkcjonowania oddziału celnego
 9. Ewentualne należności można regulować później – ułatwienia i odroczenia płatnicze zarówno w cle jak i podatku
 10. Można rozliczać podatek zgodnie z treścią art. 33a VAT – rozliczenie poprzez deklarację VAT-7 pozwolenie jest bezterminowe, nie ma limitów ważności, przedłużania.