Poniżej znajduje się guzik generujący Upoważnienie. Powinno ono również trafić do Państwa na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jeśli zaś nie dostaniecie go Państwo to prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Poniżej informacje dotyczące dalszych czynności związanych z wygenerowanym upoważnieniem.

Do upoważnienia należy dołączyć dokumenty firmy, z których jednoznacznie wynika iż osoba składająca podpis pod upoważnieniem jest do tego uprawniona tj.:
1. W przypadku firm zarejestrowanych na terenie PL

– kopie KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruki z elektronicznych ewidencji KRS lub CEIDG

– potwierdzenie dokonania przelewu w kwocie 17 zł na konto
Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Podpisane i opieczętowane upoważnienie prosimy przesłać na adres e-mail jednego z oddziałów Terminus:
Białystok – bialystok@acterminus.pl
Bobrowniki – bobrowniki@acterminus.pl
Biała Podlaska – biala.podlaska@acterminus.pl
Kuźnica – kuznica@acterminus.pl