W celu wykonania odprawy w Państwa imieniu proszę o wypełnienie upoważnienia w dwóch egzemplarzach (zaznaczając formę przedstawicielstwa oraz charakter upoważnienia) i przesłać je nam pocztą na adres:
GPL TERMINUS
Ul. Octowa 26
15-399 Białystok
Upoważnienie musi być czytelnie podpisane przez osobę widniejąca w dokumentach założycielskich firmy. Proszę o przesłanie nam skanu upoważnienia, wraz z dokumentami firmy:
NIP, REGON, KRS bądź wpis do działalności gospodarczej.