Oryginał uzupełnionego upoważnienia wraz z potwierdzeniem przelewu (na konto Urzędu Miasta Poznania w wysokości 17zł – dane w upoważnieniu, które wygeneruje się po poprawnym wprowadzeniu danych) prosimy wysłać na adres Agencji Celnej. Adres naszej siedziby głównej oraz dane adresowe naszych oddziałów znajdują się w zakładce kontakt.

W momencie otrzymania oryginału upoważnienia rozpoczniemy niezbędne czynności związane z reprezentowaniem Państwa firmy przed organami celnymi.

Upoważnienie powinno być podpisane czytelnie przez osobę, która zgodnie z załączonymi dokumentami założycielskimi jest uprawniona do reprezentowania firmy – w przeciwnym wypadku nie zostanie przyjęte.

  Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *
  Po wygenerowaniu dokumentu należy go wydrukować i podpisany i opieczętowany skan dokumentu odesłać na adres e-mail oddziału Terminus.

  EORI

  Upoważnienie ma charakter*:StałyTerminowyJednorazowy

  Ważne do:

  Imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawach celnych*:

  Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną TakNie

  Osoba upoważniona do udzielenia upoważnienia w imieniu firmy*

  "Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez Terminus.
  Zapoznaj się z treścią Polityki Prywatności