UKRAINA – ODPRAWY CELNE

jesteśmy lekiem na całe cło

Zebraliśmy najczęstsze pytania i odpowiedzi poniżej

Wysokość cła należnego przy odprawie towarów z Ukrainy jest zależne od kodu celnego sprowadzanego produktu. W przypadku niektórych towarów możliwe jest zastosowanie preferencji taryfowej, a co za tym idzie – zerowej stawki cła. Abyśmy mogli ją zastosować nadawca towaru powinien wystawić świadectwo EUR1. W celu uzyskania dokładnej stawki cła – napisz/zadzwoń do nas.

Należy przejść przez proces importu, który obejmuje kilka kroków. Oto ogólny zarys procedury:
Dokumentacja: Upewnij się, że masz pełną dokumentację związane z importowanym towarem, taką jak faktury, listy przewozowe, konosamenty, certyfikaty jakości itp. Wszystkie dokumenty powinny być zgodne z wymogami celno-podatkowymi.
Klasyfikacja towaru: Sklasyfikuj towar zgodnie z Międzynarodowym Systemem Harmonizacji (HS)
Opłaty celne i podatki: Zapłać wymagane opłaty celne, podatki importowe i inne opłaty
Kontrola celnopodatkowa: Twój towar może podlegać kontroli celnopodatkowej, która ma na celu sprawdzenie zgodności dokumentacji i zabezpieczenie przepisów celno-podatkowych. Może to obejmować badanie fizyczne towaru lub sprawdzenie dokumentów.
Zwolnienia i zezwolenia: Jeśli twój towar wymaga specjalnych zezwoleń, takich jak licencje importowe, certyfikaty jakości, zezwolenia sanitarno-epidemiologiczne itp., Upewnij się, że masz odpowiednie dokumenty i spełniasz wymogi.

SKOMPLIKOWANE?
Zgłoś się do nas. Dopilnujemy żebyś dopełnił wszelkich formalności potrzebnych do dopuszczenia towaru w Polsce.

Cło na pszenicę z Ukrainy jest zależne od dokładnego kodu celnego towaru. Istnieją różne rodzaje pszenicy (zwyczajna lub meslin, niskiej lub wysokiej jakości itp.) a więc stawki cła również mogą być różne. W celu uzyskania dokładnej stawki cła – napisz/zadzwoń do nas.

Podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdki, żeby go ocenić.

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 2

Brak głosów - bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.