Zapytanie ofertowe nr 1/2021/RR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 19/01/2021

Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j realizujący projekt

zaprasza do złożenia oferty

na zakup, dostawę i instalację kurtyn powietrznych przemysłowych w budynku magazynowym Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2020/RR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2020/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 04/12/2020

Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j  realizujący projekt

zaprasza do złożenia oferty

na zakup i dostawę mebli do pomieszczeń biurowych Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę mebli do pomieszczeń biurowych Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku.

 

W ramach Projektu Spółka planuje zakup kompletu mebli biurowych, które są niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla nowozatrudnionych pracowników centrum logistycznego AC Terminus.

 

Pliki do pobrania

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze wykonawcy dot. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020/RR-2

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/RR-2
prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 19.08.2020r.

Dotyczy: Zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego

    CPV: 48440000-4 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

Informacja o wyborze wykonawcy

Plik do pobrania

Koronawirus pożera twoje finanse? Promocja na T1 i TIR!

Promocja - nie daj się koronie

PROMOCJA 10% NA T1 I TIR

Start promocji – 01.06.2020

Koniec promocji – 31.07.2020

Ewentualna możliwość przedłużenia

Zapraszamy do skorzystania z promocji cenowej na usługi T1 oraz TIR.

W okresie od 01.06.2020 do 31.07.2020 obniżamy ceny na ww usługi o 10%.

Z promocji mogą skorzystać obecni i nowi klienci. Innymi słowy – promocja dla każdego!

PROMOCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE POJEDYNCZEJ USŁUGI. RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ.

Co trzeba zrobić, żeby zostać objętym promocją? Właściwie nic specjalnego! Wystarczy w powyższym terminie skorzystać z naszych usług.

Zapraszamy!

Informacja dla przewoźników poruszających się po Białorusi

Poniżej mapa ze wskazanymi drogami oraz parkingami do przejazdu przez Białoruś.
Informujemy, że należy “trzymać się” oznaczonych na mapie tras podczas prowadzenia transportu przez teren Białorusi.
W przeciwnym razie można trafić na listę “przewoźników wysokiego ryzyka”.
Powoduje to, niestety, że w poruszanie się po Białorusi będzie dostępne wyłącznie w konwoju. 
Zwracajcie na to uwagę !
Szerokości!

PKWiU i CN ze stawkami VAT na 2020 – taryfikacja.

kody cn i pkwiuW 2020 roku przedsiębiorców czekają znaczące zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów VAT i związana z tym nowa matryca stawek VAT zmienia podstawę identyfikacji towarów i usług na potrzeby podatku VAT. Obecnie zarówno towary, jak i usługi klasyfikuje się z zastosowaniem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 roku.

Zapewne zadajecie sobie pytanie, od kiedy wprowadzone zostanie CN zamiast PKWiU?

Od 1 kwietnia 2020 roku zmienia się sposób identyfikowania towarów poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN).

Kto nadaje kod CN?

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) jest klasyfikacją europejską i podstawowym elementem Wspólnej Taryfy Celnej. Zgodnie z Nomenklaturą Scaloną klasyfikowane są towary w obrocie międzynarodowym, a nadzór nad tym sprawuje Komisja Europejska.

Kody CNośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną (WCO).

Nomenklatura Scalona nie obejmuje usług. Zatem identyfikacja usług w dalszym ciągu będzie opierała się o Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Jednakże, nie będzie brana pod uwagę wersja z roku 2008, ale zgodnie z jej najnowszą wersją z 2015 roku.

Kod CN – jak ustalić?

Przed przedsiębiorcami stoi zatem zadanie dokonania nowej klasyfikacji towarów zgodnie z Nomenklaturą Scaloną.

Mając na uwadze liczne zapytania dotyczące poprawności identyfikacji towarów, Ministerstwo Finansów wprowadza nową instytucję – Wiążącą Informację Stawkowa (WIS).

Co jeśli podatnik będzie miał wątpliwości jak dany towar zataryfikować? W takim przypadku można wystąpić z wnioskiem do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej.

Terminus, wraz z gronem specjalistów pomaga określić kod CN.  Wystarczy, że skorzystasz ze słuchawki poniżej, lub napiszesz do nas na cn@acterminus.pl a my za niewielką opłatą podpowiemy jak ustalić kod CN.

Możecie również skorzystać z wyszukiwarki kodów nomenklatury scalonej udostępnionej na naszej stronie tutaj.

Jak jeszcze uzyskać prawomocną informację o stawce VAT?

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest kolejną instytucją, po Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) oraz Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT), która pozwoli na uzyskanie prawomocnej informacji dotyczącej stawki VAT, właściwej dla danego towaru i usługi.

Warto zaznaczyć, iż WIS może dotyczyć zarówno nadania kodu CN w odniesieniu do towarów, jak i nadania PKWIU 2015 zamiast PKWIU 2008 w odniesieniu do usług. Co ważne, uzyskanie WIS niesie za sobą wiele korzyści. Otóż wiążąca informacja stawkowa wydawana jest przez Dyrektora Administracji Skarbowej w postaci decyzji administracyjnej. Decyzja ta ma być zatem gwarancją prawidłowości zastosowania stawki VAT. Co więcej, w razie kontroli podatkowej ma za zadanie chronić podatnika w sytuacji zakwestionowania stawki VAT przez organ kontrolujący.

Co jest wymagane do wniosku?

Do złożenia wniosku o WIS należy przygotować:

  • szczegółowy opis towaru lub usługi umożliwiający jego klasyfikację,
  • w tym opis,
  • fotografie,
  • plany,
  • schematy,
  • katalogi,
  • instrukcje,
  • informacje od producenta,
  • a także inne dokumenty, które mogą pomóc Krajowej Administracji Skarbowej w zaklasyfikowania towaru do odpowiedniej grupy.

Analogicznie jak WIA i WIT, nowa instytucja WIS również będzie dostępna publicznie. Wydane informacje w zakresie WIS będą zamieszane w Biuletynie Informacji Publicznej i dzięki temu skorzystać z nich będą mogli również inny podatnicy.

Przedsiębiorcy powinni się jednak pospieszyć, gdyż, co do zasady wiążące informacje stawkowe mają być wydawane w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku. Ustawodawca jednak przewiduje, iż w przypadku konieczności wykonania szczegółowych analiz, termin wydania decyzji może się wydłużyć.

Źródła:

Informacje dotyczące granic w związku z zagrożeniem koronawirusem

⚠️ ZMPD informuje, że część przejść granicznych w Kazachstanie zostanie 🚫🚫 zamkniętych od 4 kwietnia. 🚚🚫

Więcej w linku

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7141

Od niedzieli 15 marca zostały zamknięte na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. 🚫🚫🚫

Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. ☣️☣️

⚠️⚠️Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale TRANSPORT CARGO DZIAŁA.

Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez ZAKŁÓCEŃ. ⚠️⚠️

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

kliknij tutaj po treść

Mapa przejść koronawirus

CZĘŚĆ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH ZOSTAJE ZAMKNIĘTA

Wykaz przejść, które będą zamknięte od 15 marca na granicy wschodniej. 🚫🚫

Rosja🛃

Gołdap – Gusiew

Gronowo – Mamonowo

Białoruś🛃

Rudawka- Lesnaja (rzeczne)

Białowieża – Piererow

Sławatycze – Domaczewo

Połowce – Pieszczatka

Czeremcha – Wysokolitowsk (kolejowe)

Ukraina🛃

Zosin – Ustiług

Dołhobyczów – Uhrynów

Hrebenne – Rawa Ruska (kolejowe)

Budomierz – Hruszew

Medyka – Szeginie

Krościenko – Smolnica

Krościenko – Chyrów (kolejowe)

 

Terminus laureatem Diamentów Forbesa 2020

Z dumą informujemy, że Terminus znalazł się w gronie laureatów Diamentów Forbesa 2020 na województwo podlaskie.

Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Dziękujemy naszym pracownikom i klientom. Bez Was ten sukces nie byłby możliwy!

Metodologia, którą posłużyła się wywiadownia Bisnode Polska pozwoliła na wyłonienie firm, które w ostatnich latach zwiększały swoją wartość w najszybszym tempie. Podzielone zostały na trzy kategorie ze względu na przychody ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym. I tak Diamenty zostały przydzielone w takich kategoriach jak: 1. firmy małe (przychody od 5 do 50 mln złotych); 2. firmy średnie (przychody od 50 do 250 mln złotych); 3. firmy duże (przychody ponad 250 mln złotych).

Terminus znajduje się na 44 pozycji w województwie podlaskim w kategorii 1 – firmy małe. 

Jakie zmiany czekają rynek logistyczny?

Via Carpatia, Nowy Jedwabny Szlak, czy CPK – to nazwy projektów logistycznych, które zaczynają wchodzić do języka potocznego i wykraczają poza sferę branży TSL. Jeśli zostaną zrealizowane, możemy liczyć na ogromny pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Branża logistyczna i magazynowa nie może jednak czekać z założonymi rękami, potrzebna jest metamorfoza i dostosowanie do rynku.

Polski rynek powierzchni magazynowych i logistycznych rośnie w oczach. Obiekty magazynowe to niezmiennie operatorzy logistyczni, sieci handlowe, branża automotive a ostatnio e-commerce. Wszystko to plasuje Polskę na trzecim miejscu wśród wszystkich europejskich rynków logistycznych.

To nie jedyny kierunek zmian, którym w ostatnim czasie podlegał rynek. Zmiany profilu i oczekiwań najemców przełożyły się również na metamorfozę samych obiektów, wyposażenia w automatykę i nowoczesne technologie. Rozwija się również infrastruktura drogowa, co pozwala otwierać nowe lokalizacje, w tym Białystok, Lublin czy Szczecin. Jedynym problemem wydaje się być w tej chwili jedynie dostępność siły roboczej.

Wobec rosnących oczekiwań najemców, pracowników oraz konieczności wprowadzania zmian w fizycznym zarządzaniu przestrzenią, wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań wydaje się być już nie tylko trendem, ale koniecznością, która pozwoli zbudować przewagę konkurencyjną. Przemysł 4.0 i związane z nim systemy cyberfizyczne, Internet Rzeczy i przetwarzanie chmurowe stają się rzeczywistością, w kierunku której zmierza branża logistyczno-magazynowa.