tranzyt zboża z Ukrainy

Kontrole zbóż z Ukrainy

Obsługa systemu SENT

Od 21 kwietnia 2023 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz handlu paliwami opałowymi (SENT). Zmiana wprowadza obowiązek zgłaszania do rejestru SENT przewozów zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich, których masa brutto przekracza określone limity i które są produktami rolnymi z podziałem na sektory określone w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013. Obowiązek ten dotyczy wewnątrzwspólnotowych nabyć tych towarów oraz przewozów między innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski. Wyjątkiem są przewozy towarów, które rozpoczynają się na terytorium Polski, zgodnie z art. 5 ustawy SENT.
TERMINUS może dokonać takiego zgłoszenia w systemie SENT w imieniu przewoźnika na podstawie upoważnienia.

WIĘCEJ: +48 85 742 46 76

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o intensyfikacji kontroli zbóż jadących tranzytem z Ukrainy. Na ten temat pisaliśmy w innym artykule dotyczącym odpraw zbóż. Inspekcje weterynaryjna, sanitarna oraz ochrony roślin i nasiennictwa przeprowadzają kontrole zarówno towarów paszowych, jak i tych, które są przeznaczone do produkcji żywności. Polska, będąc krajem, który importuje znaczną część zbóż, podejmuje różne działania, aby zagwarantować bezpieczeństwo swoim konsumentom.

Inspekcja Weterynaryjna jest odpowiedzialna za kontrolę zboża paszowego. Czynności kontrolne przeprowadzane przez granicznego lekarza weterynarii obejmują kontrolę dokumentów oraz na podstawie analizy ryzyka przeprowadza się kontrolę tożsamości i fizyczną towaru. Każda przesyłka paszowa podlega kontroli dokumentacji, a wybór towaru do dalszych badań uzależniony jest od analizy ryzyka. Inspektorzy weterynaryjni przeprowadzają również kontrolę tożsamości i fizyczną towaru, co zapewnia, że zboże spełnia określone wymagania jakościowe i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia zwierząt.

Inspekcja Sanitarna natomiast zajmuje się kontrolą zboża, które jest przeznaczone do wytwarzania żywności. Każda osoba odpowiedzialna za ten towar, takie jak importer lub Agencja Celna w imieniu importera, musi złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli w granicznym punkcie kontrolnym. Po przeglądzie dokumentacji, wybierane są próbki towarów do dalszych badań, aby sprawdzić zawartość pestycydów. Wszystko to ma na celu ochronę zdrowia konsumentów i zapewnienie, że zboże, które jest wykorzystywane do produkcji żywności, spełnia wymagania jakościowe i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa z kolei kontroluje materiał siewny na granicy. Towary pochodzenia roślinnego podlegają kontroli dokumentacji oraz kontroli identyfikacyjnej. Przesyłka jest dokładnie obejrzana, aby potwierdzić tożsamość towaru z dokumentami, a także przeprowadzana jest kontrola zdrowotności, która obejmuje ocenę wizualną przesyłki i prób pobranych z niej.

Wszystkie te kontrole mają na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, a także ochronę środowiska przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem chorób i szkodników. Dzięki tym działaniom, konsumenci mogą mieć pewność, że produkty spożywcze, które pochodzą z importu, są bezpieczne i spełniają określone normy jakościowe.

Podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdki, żeby go ocenić.

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 3

Brak głosów - bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.

Podobne treści