Magazyn celny

Jakie są korzyści korzystania z magazynu celnego?

Magazyn celny pozwala na czasowe składowanie towarów, produktów i przesyłek. Warto jednak zaznaczyć, że towary składowane czasowo w magazynie celnym mogą podlegać jedynie takim czynnościom, które są niezbędne do zapewnienia im przechowywania w niezmienionym stanie, bez jakiejkolwiek zmiany ich wyglądu czy też stanu technicznego.

Agencja Celna Terminus, jako jedyna firma na Podlasiu dysponuje takim magazynem. Jesteśmy pionierem i liderem najnowocześniejszych rozwiązań dla biznesu.

Pozwala to nam na obrót towarem spoza granic Unii Europejskiej składowanym na magazynie. Pośredniczymy też przy transporcie takiego towaru z obszaru krajów trzecich na teren UE.

Skontaktuj się z naszym oddziałem spedycyjnym lub magazynem celem uzyskania dodatkowych informacji.