Import towarów

Czym jest import towarów?

Najprościej mówiąc import towarów to przywóz towarów z państwa trzeciego (np. Chin, Rosji itp.) do Unii Europejskiej a wszystkie formalności z tym przywozem związane to procedury przywozowe.

Miejsce importu to państwo UE, w którym dokonujemy procedur przywozowych.

W miejscu importu towar znajduje się w momencie dopuszczenia do obrotu lub przestaje podlegać procedurom specjalnym jak skład celny, uszlachetnianie czy tranzyt. Jeśli więc towar importowany z Chin na teren UE wjedzie w Niemczech to możemy tam otworzyć procedurę tranzytową. Jeśli zostanie ona zakończona w Polsce – w takim wypadku miejscem importu będzie Polska właśnie,

Import wyrobów akcyzowych

Podobnie działa import wyrobów akcyzowych. Jest nim każdy przywóz wyrobów akcyzowych z państwa trzeciego do Polski. Wyjątek stanowią wyroby, które podlegają procedurze specjalnej:

 • tranzytu zewnętrznego,
 • składu celnego,
 • wolnego obszaru celnego,
 • odprawy czasowej,
 • uszlachetniania czynnego


W rezultacie akcyzę i podatek VAT w imporcie płacisz tylko wtedy, gdy w Polsce dopuszczasz towar do swobodnego obrotu w UE.

Za towar z importu istnieje obowiązek zapłaty podatku VAT.

Jeśli w Polsce zostało zapłacone cło oraz tu nastąpiło dopuszczenie go do swobodnego obrotu w UE to w Polsce również płacimy podatek VAT.
Zarówno cło jak i podatek VAT stanowi podatek naliczony – wykazujemy go w zgłoszeniu celnym i pomniejsza podatek należny rozliczany w stosownej deklaracji.

Rozliczenie VAT deklaracją VAT-7

Możliwe jest również pełne rozliczanie podatku VAT w imporcie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jako należnego i zarazem naliczonego, co znosi obowiązek jego zapłaty i uwalnia środki obrotowe. 
Rozliczenie podatku akcyzowego również odbywa się na podstawie zgłoszenia celnego. Akcyzę można zawiesić, jeśli wyroby akcyzowe przemieszczane są do składu podatkowego. Procedurę taką można uruchomić tylko z miejsca importu.
Import zawsze podlega odprawie celnej.

Natomiast zgłoszenie do takiej odprawy może mieć różne formy:

 • papierową (zazwyczaj dokument SAD),
 • elektroniczną,
 • ustną (głównie dla podróżnych lub gdy wartość przesyłki nie przekracza 1000 euro lub 1000 kg) lub poprzez przekroczenie granicy z napisem “Nic do oclenia” (dotyczy morskich i lotniczych przejść granicznych).

Systemy do obsługi zgłoszeń elektronicznych w przywozie, w odróżnieniu do eksportu, są inne w każdym państwie UE, np. w Polsce to “e-Celina”, a w Niemczech “Atlas”.

Odprawa uproszczona

Zgłoszenie celne można realizować w trybie zwykłym bądź z użyciem procedur uproszczonych. Dają one wiele ułatwień i zwolnień (np. zwolnienie z przedstawiania towarów czy też odprawa poza godzinami pracy urzędu).
Przed przystąpieniem do importu należy określić wysokość cła za pomocą elektronicznej taryfy celnej ISZTAR lub TARIC. Taryfa zawiera stawki celne, podział i klasyfikację towarów, ewentualne ograniczenia i zakazy przywozu.

Kiedy nie płacić cła i podatku VAT?

Wspomniane procedury specjalne to tranzyt, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, składowanie celne. Objęcie towaru jedną z wymienionych procedur powoduje, że nie trzeba płacić cła ani żadnego podatku (VAT, akcyza). Jednak żeby z nich korzystać należy uzyskać pozwolenie organu celnego i złożyć zabezpieczenie celne.

10 korzyści dla Twojej działalności

 • Ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą
 • Podmiot, który uzyskał pozwolenie jest bardziej wiarygodnym partnerem dla swoich kontrahentów
 • Oszczędności ekonomiczne poprzez szybsze zwolnienie środka transportu i możliwość szybszego podjęcie towaru
 • Towar zamiast jechać do oddziału celnego jest dostarczany do miejsca uznanego Agencji Celnej, nie ma obowiązku fizycznego przedstawienia towaru na oddziale celnym
 • Czynności dokonuje upoważniony pracownik firmy. Funkcjonariusz celny pojawia się tylko w przypadku ewentualnej kontroli towaru.
 • Agencja celna sama dokonuje zdjęcia zamknięć celnych, lub ich nałożenia, sama drukuje i stempluje dokumenty transportowe
 • Szybkość zgłoszenia; porozumienie odbywa się za pomocą systemów informatycznych – wymiana komunikatów
 • Podmiot ma możliwość obejmowania towarów procedurą np. dokonywania wywozów, przywozów także wtedy gdy oddział celny już nie pracuje. Zgoda na dokonywanie czynności poza godzinami funkcjonowania oddziału celnego
 • Ewentualne należności można regulować później – ułatwienia i odroczenia płatnicze zarówno w cle jak i podatku
 • Można rozliczać podatek zgodnie z treścią art. 33a VAT – rozliczenie poprzez deklarację VAT-7 pozwolenie jest bezterminowe, nie ma limitów ważności, przedłużania.

Podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdki, żeby go ocenić.

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 8

Brak głosów - bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.