Zapytanie ofertowe nr 3/2021/RR – zestawy komputerowe

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 19/01/2021

Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j realizujący projekt

zaprasza do złożenia oferty

na zakup i dostawę zestawów komputerowych do pomieszczeń biurowych Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze wykonawcy dot. Zapytanie Ofertowe nr 6/2020/RR

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOT.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2020/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 04/12/2020

Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j  realizujący projekt

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę mebli do pomieszczeń biurowych Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

Plik do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2020/RR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2020/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 04/12/2020

Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j  realizujący projekt

zaprasza do złożenia oferty

na zakup i dostawę mebli do pomieszczeń biurowych Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę mebli do pomieszczeń biurowych Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku.

 

W ramach Projektu Spółka planuje zakup kompletu mebli biurowych, które są niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla nowozatrudnionych pracowników centrum logistycznego AC Terminus.

 

Pliki do pobrania

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2020/RR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2020/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 18/11/2020

Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j  realizujący projekt

zaprasza do złożenia oferty

na zakup i dostawę rampy najazdowej mobilnej do budynku magazynowego Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze wykonawcy dot. Zapytanie Ofertowe nr 4/2020/RR

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOT.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 08/10/2020

Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j  realizujący projekt

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę owijarki do palet do magazynu Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

 

Informacja o wyborze wykonawcy

Pliki do pobrania:

Plik do pobrania

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 3/2020/RR z 07/10/2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 07/10/2020

Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j  realizujący projekt

zaprasza do złożenia oferty

na zakup, dostawę i instalację kurtyn powietrznych przemysłowych w budynku magazynowym Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

 

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

W terminie określonym zapytaniem ofertowym wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła warunków formalnych.

W związku z powyższym postępowanie zostało nierozstrzygnięte i anulowane.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020/RR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 08/10/2020

Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j  realizujący projekt

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę owijarki do palet do magazynu Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zapytanie Ofertowe nr 3/2020/RR z dnia 07.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 07/10/2020

Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j  realizujący projekt

zaprasza do złożenia oferty

na zakup, dostawę i instalację kurtyn powietrznych przemysłowych w budynku magazynowym Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

 

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

Treść zapytania

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Zapytanie Ofertowe nr 2/2020/RR-2 z dnia 19.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/RR-2
prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 19.08.2020r.

Dotyczy: Zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego

    CPV: 48440000-4 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

Wszystkie informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się z poniższych załącznikach.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja dotycząca: Zapytanie Ofertowe nr 2/2020/RR z dnia 05.08.2020

Informacja dotycząca:

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/RR
prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 05.08.2020r.

Dotyczy: Zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego

    CPV: 48440000-4 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

W terminie określonym zapytaniem ofertowym wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła warunków formalnych.

W związku z powyższym postępowanie zostało nierozstrzygnięte i anulowane.