Co to jest INTRASTAT?

INTRASTAT to metoda zbierania danych służąca do pozyskiwania statystyk dotyczących wymiany wewnątrzwspólnotowej w wywozie i przywozie, które nie nie są przedmiotem zgłoszenia celnego . Informacje te są wykorzystywane do analizy ekonomicznej, monitorowania i projektowania polityki handlowej oraz oceny funkcjonowania jednolitego rynku.

Informacje te są wykorzystywane do analizy ekonomicznej, monitorowania i projektowania polityki handlowej oraz oceny funkcjonowania jednolitego rynku.

Jeśli prowadzisz handel z innymi krajami UE, musisz składać deklaracje INTRASTAT. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy tych podmiotów których wartość przywozu lub wywozu (nabycia/dostawy) przekracza tzw progi statystyczne.

Na rok 2024 ustalone są następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

Próg podstawowy:

 • dla przywozu 6 200 000 zł
 • dla wywozu 2 800 000 zł

Próg szczegółowy:

 • dla przywozu 103 000 000 zł
 • dla wywozu 150 000 000 zł

Więcej informacji o systemie INTRASTAT możesz znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/sprawozdawczosc/intrastat/podstawowe-informacje-o-systemie-intrastat/ oraz PUESC https://puesc.gov.pl/uslugi/intrastat


Obowiązek składania deklaracji powstaje w momencie przekroczenia progu statystycznego określonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla danego roku sprawozdawczego i obowiązuje do końca roku oraz cały kolejny rok kalendarzowy, pod warunkiem, że w kolejnym roku próg nie został przekroczony.

W takich przypadkach zawsze należy składać deklaracje do systemu Intrastat , nawet jeżeli nie doszło w danym okresie rozliczeniowym do wymiany wewnątrzwspólnotowej a próg został przekroczony składane są deklaracje “zerowe”.

Powinieneś skorzystać z tej usługi, jeśli:

 • jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce,
 • uczestniczysz w handlu towarowym z innymi krajami UE,
 • w bieżącym roku lub w roku poprzednim przekroczyłeś próg wartości przywozu lub wywozu ustalony na dany rok.

W deklaracjach INTRASTAT zgłaszający muszą podawać różnorodne informacje, m.in takie jak wartość i masa towarów, kod CN (Nomenklatura scalona), kraj pochodzenia i przeznaczenia towaru, rodzaj transakcji.

Termin na deklaracje Intrastat


Zgłoszenia należy składać najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja. W przypadku niezłożenia deklaracji lub dostarczenia nieprawidłowych informacji, podmioty mogą zostać poddane sankcjom karnym lub administracyjnym, zależnie od przepisów krajowych.


Za okres sprawozdawczy uznaje się miesiąc kalendarzowy, w którym Twoja firma zaangażowana była w wymianę towarową wewnątrz UE (nabycie, dostawa).
W TERMINUS możemy pomóc Państwu w:

 • Sporządzaniu deklaracji INTRASTAT
 • Sporządzaniu Kwartalnej Informacji Podsumowującej
 • Przygotowaniu danych do miesięcznych deklaracji VAT w części dotyczącej wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej
 • Dokumenty po sporządzeniu możemy według Państwa wyboru: przesłać pocztą na wskazany adres lub przekazywać je bezpośrednio do właściwych urzędów.

Przekraczaj granice tylko z nami !

Jesteśmy lekiem na całe CŁO

Podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdki, żeby go ocenić.

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Brak głosów - bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.