Procedura tranzytu TIR odnosi się do procedury pozwalającej przetransportować w kraju towary pochodzące z zagranicy, a które nie podlegają przywozowym opłatom celnym oraz nie mają dla nich zastosowania środki polityki handlowej.

karnet TIRProcedura tranzytu TIR

  • Procedura ta ma zastosowanie w przewozach drogowych z wyłączeniem przeładunku. Odbywać może się przez jedną lub kilka granic, lecz tylko, kiedy transport jest w stanie nienaruszonym z odpowiednimi nieuszkodzonymi zamknięciami celnymi. Rozpoczęcie i zakończenie transportu musi odbywać się przewozem drogowym, jednak w trakcie jego trwania możliwe jest pokonywanie fragmentów trasy za pomocą transportu morskiego lub kolejowego. Koniec trasy może znajdować się w tym samym kraju, z którego rozpoczął się transport, musi jednak chociaż raz opuścić terytorium państwa.

Sam ładunek w procedurze TIR zwolniony jest z odprawy celnej, kiedy spełnia następujące warunki:

  • jest zaplombowany, aby jako przesyłka celna nie został wprowadzony do obrotu w kraju do tego nie przeznaczonym
  • pojazd, którym transportowany jest towar, posiada świadectwo dopuszczenia do drogowego transportu międzynarodowego pod zamknięciami celnymi
  • na skrzynię ładunkową władze celne naniosły odpowiednie plomby, które będą sprawdzane przy każdorazowym przekraczaniu granicy

Tranzyt TIR w procedurze uproszczonej

  • Towar jest przedstawiany służbom celnym w miejscu uznanym, natomiast zgłoszenie celne realizuje się bezpośrednio poprzez komunikat elektroniczny wysyłany za pośrednictwem systemu NCTS. Tranzyt TIR dokonywany jest na podstawie zgłoszenia celnego EX wywozowego.
  • Świadczymy tą usługę w Białymstoku, Białej Podlaskiej oraz Kuźnicy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu !Nie musisz czekać na otwarcie Urzędu. Oszczędzasz czas przy minimum formalności

Więcej o procedurze uproszczonej dowiesz się tutaj

Dodatkowo w tej procedurze możemy zaproponować zgłoszenie EPI w systemie TIR-EPD.

Jako pierwsza agencja celna w Polsce otrzymaliśmy rekomendację ZMPD do wykonywania tej usługi.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronach ZMPD -> tutaj