Jakie są korzyści korzystania z magazynu czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania pozwala na czasowe składowanie towarów, produktów i przesyłek. Warto jednak zaznaczyć, że towary składowane czasowo w magazynie mogą podlegać jedynie takim czynnościom, które są niezbędne do zapewnienia im przechowywania w niezmienionym stanie, bez jakiejkolwiek zmiany ich wyglądu czy też stanu technicznego.

Agencja Celna Terminus dysponuje takim magazynem czasowego składowania w siedzibie głównej w Białymstoku. Jesteśmy pionierem i liderem najnowocześniejszych rozwiązań dla biznesu.

Pozwala to nam na obrót towarem spoza granic Unii Europejskiej składowanym na magazynie. Pośredniczymy też przy transporcie takiego towaru z obszaru krajów trzecich na teren UE.

Skontaktuj się z naszym oddziałem spedycyjnym lub magazynem czasowego składowania celem uzyskania dodatkowych informacji.

Leave a Reply