PKWiU i CN ze stawkami VAT na 2020 – taryfikacja.

W 2020 roku przedsiębiorców czekają znaczące zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów VAT i związana z tym nowa matryca stawek VAT zmienia podstawę identyfikacji towarów i usług na potrzeby podatku VAT. Obecnie zarówno towary, jak i usługi klasyfikuje się z zastosowaniem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 roku.

Zapewne zadajecie sobie pytanie, od kiedy wprowadzone zostanie CN zamiast PKWiU?

Od 1 kwietnia 2020 roku zmienia się sposób identyfikowania towarów poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN).

Kto nadaje kod CN?

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) jest klasyfikacją europejską i podstawowym elementem Wspólnej Taryfy Celnej. Zgodnie z Nomenklaturą Scaloną klasyfikowane są towary w obrocie międzynarodowym, a nadzór nad tym sprawuje Komisja Europejska.

Kody CN są ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną (WCO).

Nomenklatura Scalona nie obejmuje usług. Zatem identyfikacja usług w dalszym ciągu będzie opierała się o Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Jednakże, nie będzie brana pod uwagę wersja z roku 2008, ale zgodnie z jej najnowszą wersją z 2015 roku.

Kod CN – jak ustalić?

Przed przedsiębiorcami stoi zatem zadanie dokonania nowej klasyfikacji towarów zgodnie z Nomenklaturą Scaloną.

Mając na uwadze liczne zapytania dotyczące poprawności identyfikacji towarów, Ministerstwo Finansów wprowadza nową instytucję – Wiążącą Informację Stawkowa (WIS).

Co jeśli podatnik będzie miał wątpliwości jak dany towar zataryfikować? W takim przypadku można wystąpić z wnioskiem do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej.

Terminus, wraz z gronem specjalistów pomaga określić kod CN.  Wystarczy, że skorzystasz ze słuchawki poniżej, lub napiszesz do nas na cn@acterminus.pl a my za niewielką opłatą podpowiemy jak ustalić kod CN.

Możecie również skorzystać z wyszukiwarki kodów nomenklatury scalonej udostępnionej na naszej stronie tutaj.

Jak jeszcze uzyskać prawomocną informację o stawce VAT?

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest kolejną instytucją, po Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) oraz Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT), która pozwoli na uzyskanie prawomocnej informacji dotyczącej stawki VAT, właściwej dla danego towaru i usługi.

Warto zaznaczyć, iż WIS może dotyczyć zarówno nadania kodu CN w odniesieniu do towarów, jak i nadania PKWIU 2015 zamiast PKWIU 2008 w odniesieniu do usług. Co ważne, uzyskanie WIS niesie za sobą wiele korzyści. Otóż wiążąca informacja stawkowa wydawana jest przez Dyrektora Administracji Skarbowej w postaci decyzji administracyjnej. Decyzja ta ma być zatem gwarancją prawidłowości zastosowania stawki VAT. Co więcej, w razie kontroli podatkowej ma za zadanie chronić podatnika w sytuacji zakwestionowania stawki VAT przez organ kontrolujący.

Co jest wymagane do wniosku?

Do złożenia wniosku o WIS należy przygotować:

  • szczegółowy opis towaru lub usługi umożliwiający jego klasyfikację,
  • w tym opis,
  • fotografie,
  • plany,
  • schematy,
  • katalogi,
  • instrukcje,
  • informacje od producenta,
  • a także inne dokumenty, które mogą pomóc Krajowej Administracji Skarbowej w zaklasyfikowania towaru do odpowiedniej grupy.

Analogicznie jak WIA i WIT, nowa instytucja WIS również będzie dostępna publicznie. Wydane informacje w zakresie WIS będą zamieszane w Biuletynie Informacji Publicznej i dzięki temu skorzystać z nich będą mogli również inny podatnicy.

Przedsiębiorcy powinni się jednak pospieszyć, gdyż, co do zasady wiążące informacje stawkowe mają być wydawane w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku. Ustawodawca jednak przewiduje, iż w przypadku konieczności wykonania szczegółowych analiz, termin wydania decyzji może się wydłużyć.

Źródła:

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Skontaktuj się z nami – omówimy Twoje potrzeby i upewnimy się, że zapłacisz wyłącznie za to, czego potrzebujesz.

Podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdki, żeby go ocenić.

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 10

Brak głosów - bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.