czarny dzien dla transportu

Procedura uproszczona pozwala na upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurami celnymi poprzez odformalizowanie czynności związanych z dokonaniem zgłoszenia celnego. Stosowanie tej procedury stało się już nie tylko przywilejem firm działających w dziedzinie handlu zagranicznego, ale koniecznością, by utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Należy pamiętać także, że uproszczony system obejmowania towarów procedurami celnymi jest wiodącym systemem w krajach Unii Europejskiej. Jej realizacja powoduje w praktyce przejęcie przez firmy posiadające status zaufanego importera/eksportera formalności związanych z odprawą celną; zadanie zaś administracji celnej sprowadza się do selektywnej kontroli prawidłowości dokonywanych przed podmioty gospodarcze w sposób uproszczony zgłoszeń celnych.

Odpowiadając więc na oczekiwania firm dążących do podniesienia swojej konkurencyjności Agencja Celna TERMINUS stale rozszerza wachlarz ułatwień dla obrotu towarowego między innymi poprzez umieszczenie w swojej ofercie procedury dokonywania i analizy zgłoszeń celnych przed dostawą towaru oraz dokonywaniem odpraw celnych w procedurach uproszczonych.

Zasadą w obrocie gospodarczym z zagranicą jest:

 • zobowiązanie dostarczenia towarów do urzędu celnego,
 • obowiązek zgłaszania towarów do określonej procedury celnej lub do przeznaczenia celnego w formie pisemnej na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD

W przypadku realizacji procedury uproszczonej tradycyjne zgłoszenie celne zastępuje elektroniczne powiadomienie urzędu celnego o dostarczeniu towarów do miejsca, w którym wykonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Odnosi się ona do upraszczania czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną, nie dotyczy stosowania samej procedury i jej procesu. Skutkiem ułatwień związanych ze stosowaniem uproszczeń jest przede wszystkim możliwość szybkiego dysponowania towarem.

Procedura uproszczona – KORZYŚCI

 • oszczędność czasu – znika konieczność, czasem wielogodzinnego, oczekiwania na dokonanie odprawy celnej przez funkcjonariusza; czas oczekiwania na decyzję urzędu celnego nie przekracza 2 godzin,
 • zmniejszenie kosztów – kosztów dostarczenia towarów do urzędu celnego, kosztów postoju samochodów, kosztów obsługi administracyjno – biurowej; towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności,
 • zapewnienie szybkiego dostępu do towaru importowanego,
 • możliwość dokonywania odpraw eksportowych poza godzinami pracy urzędu celnego,,
 • sposobność racjonalnego planowania dostaw,
 • możliwość szybszej realizacji zamówień klientów,
 • obniżenie kosztów magazynowania,
 • zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych,
 • możliwość dokładnego przygotowania dokumentów,
 • podniesienie efektywności pracy i lepszą jej organizację.

Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi udzielamy telefonicznie – 85 742 46 76, 603 888 286 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej bialystok@acterminus.pl

Dodatkowe informacje możecie Państwo znaleźć na stronach rządowych.

Więcej informacji udzielają nasi pracownicy we wszystkich placówkach – adresy i kontakt znajdziecie Państwo w zakładce “Kontakt”