Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 5

Agencja Celna Terminus jako przedsiębiorca o statusie AEO jest również upoważnionym nadawcą oraz upoważnionym odbiorcą w tranzycie unijnym i TIR, co oznacz iż:

 • Jako upoważniony nadawca przedstawiamy towary przeznaczone do objęcia procedurą tranzytu wraz z dokumentami towarzyszącymi w naszych miejscach uznanych.
 • Jako upoważniony odbiorca w celu zakończenia procedury przedstawiamy towary objęte procedurą tranzytu wraz z dokumentami towarzyszącymi w naszych miejscach uznanych.

Powyższe uproszczenia dotyczą zarówno procedury tranzytu realizowanej na podstawie karnetu TIR jak i zgłoszeń tranzytowych takich jak np. T1, T2

Via Carpatia trafiła na listę priorytetowych inwestycji UE, to znakomita informacja dla całej Polski Wschodniej

via carpatia
źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33200/Wspolnym-glosem-w-Lancucie-o-trasie-Via-Carpatia

Pomysł międzynarodowej trasy z północy na południe Europy został doceniony przez Parlament Europejski. Via Carpatia będzie wpisana na specjalną listę priorytetowych inwestycji. Dzięki temu bez problemu w unijnej kasie znajdą się pieniądze na realizację jej transgranicznych odcinków.

Do głosowania w tej sprawie doszło w ubiegłą środę. Tego samego dnia w Łańcucie przyszłość Via Carpatii została przypieczętowana przez przedstawicieli Polski, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier (to m.in. przez te kraje ma przebiegać trasa), a także Komisji Europejskiej.

Podpisali oni porozumienie (tak zwaną trzecią deklarację łańcucką), które zakłada wspieranie rozwoju szlaku Via Carpatia oraz uwzględnianie jej jako priorytetu krajowych polityk transportowych.

Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Co istotne z naszego punktu widzenia, częścią Via Carpatia będzie również odcinek Grodno – Białystok, przez co magistrala połączy przejścia graniczne Kuźnica i Barwinek.

Dla Polski to kluczowy szlak i jego krajowy odcinek ma zostać zbudowany do 2025 roku. Dotychczas w ramach szlaku Via Carpatia w Polsce do użytkowania oddano: obwodnicę Suwałk, obwodnicę Augustowa oraz jednojezdniowe obwodnice Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi S19, zachodnią obwodnicę Lublina w ciągu S19, trasę Sokołów Małopolski – Stobierna – Rzeszów Południe w ciągu drogi S19 i A4, odcinek drogi S12/S17 Dąbrowica – Lubartów.

Kiedy uda się zbudować odcinki w innych krajach, zależy od decyzji tamtejszych rządów. Kolejne deklaracje podpisywane w tej sprawie pokazują jednak, że chęci są duże. Cała trasa ma liczyć w sumie kilka tysięcy kilometrów.

Pomysł międzynarodowej trasy z północy na południe Europy narodził się w 2006 roku w Łańcucie z inicjatywy ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier.

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 4

Kolejną mocną kartą w talii uproszczeń przez nas stosowanych jest odprawa scentralizowana. Ten rodzaj uproszczenia pozwala na rozdzielenie miejsca złożenia zgłoszenia i miejsca przedstawienia towaru organom celnym. Zgłoszenie kierowane jest do wyznaczonego urzędu nadzoru a towary w tym czasie znajdują się w jednym z miejsc uznanych czyli w urzędzie celnym przedstawienia zlokalizowanym poza siedzibą firmy. Rozwiązanie takie jest bardzo wygodne gdyż pozwala odprawiać towar w różnych miejscach używając centralnie pracujących specjalistów, centralną księgowość oraz centralną płatność należności celnych.

Pozwolenie uzyskane w jednym z państw UE może objąć wszystkie operacje przywozowe i wywozowe w ramach całej Unii Europejskiej.

W sposób zauważalny dzięki odprawie scentralizowanej zmniejszamy bariery i obciążenia administracyjne związane z obsługą naszych klientów poprzez stosowanie dostępnych narzędzi prawnych i przede wszystkim informatycznych. Zwiększenie efektywności działań naszego zespołu prowadzi do skrócenia czasu odprawy i łatwiejsze dysponowanie towarem, jak również zapewnia ciągłość usług świadczonych przez TERMINUS.

Warto również w tym miejscu zauważyć, że stosowana przez nas organizacja odpraw celnych uproszczonych bazuje na rozwiązaniach funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej. Tym samym nasi klienci mogą realizować swoje działania w sposób konkurencyjny do swoich odpowiedników z innych krajów UE.

Jak logistyka wpływa na zadowolenie klientów?

Logistyka kontraktowaLogistyka kontraktowa grupy TERMINUS stanowi komplementarność usług w procesie transportowym.

W dużym uproszczeniu Logistyka Kontraktowa to całość obsługi logistycznej powiązanej z obsługą magazynu Klienta.

Kompleksowość logistyki kontraktowej pozwala Klientowi skupić się na działalności podstawowej. TERMINUS zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z magazynowaniem, pakowaniem i wysyłką zamówień.

W ramach usługi Logistyki Kontraktowej firma TERMINUS oferuje:

 • rozładunek i przeładunek
 • magazyn do wynajęcia w Białymstoku
 • magazynowanie krótkoterminowe i długoterminowe
 • konfekcjonowanie
 • obsługę reklamacji i zwrotów
 • paletyzacja zamówień
 • pakowanie, formowanie, przepakowywanie przesyłek
 • outsourcing magazynowy – przejęcie funkcji magazynowych od Klienta

Od prawie 20 lat celem naszej działalności jest wsparcie biznesu naszych klientów w procesie transportu ładunków po całym świecie.

Logistyka i transport – komplementarność usług Terminus Group:

 • obsługa transportowa – w każdego rodzaju ładunku i o każdym gabarycie (drobnica, FLT czy LTL)
 • obsługa magazynowa
 • wszystkie procedury celne
 • Infrastruktura naszej działalności:
  • jesteśmy obecni na każdym przejściu granicznym z krajami WNP – w Bobrownikach, Kuźnicy, Koroszczynie .
  • możemy stosować procedury celne w każdym urzędzie celnym w Polsce

W marcu tego roku poszerzyliśmy naszą ofertę magazynowania o nową lokalizację jaką jest magazyn w Błoniu pod Warszawą. Jest to ważny punkt na mapie branży celnej i transportowej u zbiegu głównych arterii komunikacyjnych kraju – A1 i A2. Biuro naszej agencji znajduje się w Kopytowie – Kopytów 44a, 05-870 Błonie. Dokonujemy tam również obsługi celnej w procedurach uproszczonych na własnym miejscu uznanym.

Mieści się on na głównych liniach tranzytu przez Polskę, na miejscu jest również obsługa celna i miejsce uznane. Zobacz na mapie.

Rozbudowa centrum logistycznego w Białymstoku o dodatkowy magazyn umożliwi nam w jeszcze większym wymiarze stosowanie logistyki kontraktowej. Więcej na ten temat przeczytasz na stronach dotyczących Projektu Unijnego

W związku z powyższym, w jeszcze w lepszy sposób możemy dopasować się do potrzeb klienta.

Jeśli masz pytania – zadzwoń do mnie lub napisz.

Maciej Przeździecki

tel. +48 661 336 222

email: maciek.p@acterminus.pl

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 3

Tym razem słów kilka o prowadzenie rejestru przez zgłaszającego i odnotowywanie w nim przywożonych towarów.

Jest to najbardziej zaawansowane uproszczenie, a polega ono na przedstawieniu organom celnym towaru „na odległość”, czyli w miejscu uznanym położonym na terenie firmy innym niż plac odpraw celnych. Jednocześnie zgłoszenie celne przyjmuje postać wpisu do rejestru zatwierdzanego przez te organy, na podstawie którego towar jest zwalniany do wnioskowanej procedury. Prowadzenie rejestru wiąże się również z koniecznością dokonania zgłoszenia uzupełniającego do przedmiotowych wpisów do rejestru na warunkach i w terminach określonych w pozwoleniu. Wszelkie opłaty i należności podatkowe stają się wymagalne z dniem złożenia zgłoszenia uzupełniającego co przy wykorzystaniu możliwości rozliczenia podatku VAT na podstawie art. 33a ustawy o VAT pozwala na znaczne odroczenie terminu ich zapłaty.

Uproszczenie funkcjonuje również w przypadku wywozu. Towar podobnie jak w przywozie jest przedstawiany służbom celnym w miejscu uznanym, natomiast zgłoszenie celne realizuje się bezpośrednio poprzez komunikat elektroniczny wysyłany za pośrednictwem systemu AES. Po akceptacji zgłoszenia eksporter otrzymuje wywozowy dokument towarzyszący (EAD), który wręcza kierowcy w celu jego okazania na granicy w trakcie wykonywania procedury wywozu. W tym przypadku nie ma potrzeby prowadzenia rejestru. Nie ma też wymogu dokonywania powtórnego zgłoszenia celnego, tzw. zgłoszenia uzupełniającego.

Korzyści z uproszczeń

Procedury uproszczone dają przedsiębiorcom szereg ułatwień i korzyści:

 • oszczędność czasu — znika konieczność oczekiwania na dokonanie odprawy celnej przez urząd celno-skarbowy, czas oczekiwania na decyzję urzędu nie przekracza 2 godzin,
 • zmniejszenie kosztów: dostarczenia towarów do urzędu celnego, postoju samochodów, obsługi administracyjno-biurowej; towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności,
 • zapewnienie szybkiego dostępu do importowanego towaru,
 • możliwość dokonywania zgłoszeń celnych poza godzinami pracy urzędu celno-skarbowego,
 • możliwość racjonalnego planowania dostaw,
 • możliwość szybszej realizacji zamówień klientów,
 • obniżenie kosztów magazynowania,
 • możliwość dokładnego przygotowania dokumentów,
 • podniesienie efektywności pracy i lepszą jej organizację.

Zachęcamy do korzystania z uproszczeń celnych, wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w poszczególnych oddziałach TERMINUS

Najczarniejszy dzień dla transportu drogowego w historii UE.

czarny dzien dla transportuW ubiegły czwartek 04/04/2019 Parlament Europejski poparł projekt regulacji zakładającej m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników. Polska i inne kraje naszego regionu sprzeciwiają się tym rozwiązaniom. Obawiają się, że uderzy to w ich przewoźników drogowych. Przyjęcie regulacji forsują natomiast kraje Zachodu, m.in. Francja. Firmy transportowe specjalizujące się w przewozach na terenie UE będą musiały szukać sobie miejsca na rynkach krajowych. Przyjęcie przepisów nie kończy jeszcze procesu legislacyjnego. W kolejnym kroku kompromis w sprawie ostatecznego kształtu regulacji będą musiały wypracować PE, Komisja Europejska i kraje członkowskie (Rada UE).

Sprzeciw nieefektywny

W grudniu 2018 roku mandat do negocjacji nad ostatecznym kształtem nowych przepisów przyjęła Rada UE (kraje członkowskie). Polska uznała proponowane przepisy za niekorzystne i głosowała przeciwko. Przeciwne były także: Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Bułgaria, Chorwacja, Irlandia i Belgia. Nie wystarczyło to jednak do zablokowania propozycji.

Propozycja Rady UE zakłada wyłączenie z przepisów o delegowaniu tzw. przewozów bilateralnych – z kraju, w którym mieści się siedziba firmy, do innego państwa. W drodze do kraju docelowego i powrotnej dozwolony byłby dodatkowy jeden załadunek lub rozładunek w innych państwach na trasie przejazdu, co również nie będzie wiązało się z podleganiem przepisom o delegowaniu. Podobnie jeden załadunek i wyładunek będzie mógł zostać przeprowadzony w drodze powrotnej do kraju, w którym mieści się siedziba firmy. Inną opcją, na którą mają zezwalać nowe przepisy, ma być brak dodatkowego załadunku lub wyładunku w drodze do punktu docelowego, a w zamian możliwość dokonania dwóch załadunków lub wyładunków w drodze powrotnej.

W przypadku innych rodzajów operacji, przede wszystkim transportu między krajami trzecimi (tzw. cross-trade), zasady delegowania i płacy minimalnej miałyby zastosowanie od pierwszego dnia. Ten zapis byłby szczególnie niekorzystny z punktu widzenia przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym właśnie polskich.

Głosowania potwierdziły dwie rzeczy. Po pierwsze wyraźnie widać, że decyzja jest polityczna, a nie merytoryczna, po drugie widać, że UE przestała dążyć do wypracowania kompromisu a sprawa została przeforsowana siłowo kosztem słabszych graczy i kosztem spójności UE.

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 2

Kolejna forma uproszczeń celnych, którą jako agencja celna oferujemy naszym klientom to uproszczone zgłoszenie celne.

W przypadku stosowania tej formy procedury konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia dyrektora IAS właściwego ze względu na urząd lub urzędy celne, w których towary będą obejmowane procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń. Przy stosowaniu tej formy procedury uproszczonej należy zawsze przedstawić towar w urzędzie celnym. Podmiot realizujący tę formę uproszczeń jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia uzupełniającego w terminie określonym w pozwoleniu. Do niedawna zgłoszenie uproszczone występowało jedynie w formie papierowej na podstawie dokumentu SAD lub wniosku zawierającego te same dane co zgłoszenie na formularzu, jednak w systemie AIS również i ta forma została przeniesiona do wersji elektronicznej. Zgłoszenie uproszczone pozwala na dokonanie zgłoszenia które nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przy zgłoszeniu standardowym ale dodatkowo pozwala też na skorzystanie z rozliczenia podatku VAT na podstawie art. 33a ustawy o VAT co często jest głównym powodem korzystania z tej formy zgłoszenia.

Podstawy prawne:

– art. 166, 167 UKC

– art. 145-147 rozporządzenia delegowanego

– art. 223 -224 rozporządzenia wykonawczego

– art. 16 przejściowego rozporządzenia delegowanego

– zał. nr 12 przejściowego rozporządzenia delegowanego

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego.

Sentencja wywodząca się z podstawowych zasad prawa rzymskiego „Ignorantia iuris nocet”, zgodnie z którą nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej jest niezmiennie aktualna w każdym czasie i pod każdą szerokością geograficzną.

Wiedza natomiast daje przewagę konkurencyjną, dlatego rozpoczynamy dziś mini-cykl artykułów o ułatwieniach i uproszczeniach celnych, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Nasi klienci korzystają z wybranych, pracownicy natomiast powinni znać wszystkie, więc przypomnienie przyda się wszystkim czytelnikom.

Ułatwienia to w kolejności

 1. Ułatwienie celne AEO
 2. Ułatwienie celne zgłoszenie uproszczone
 3. Ułatwienie celne wpis do rejestru zgłaszającego
 4. Ułatwienie celne odprawa scentralizowana
 5. Stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć celnych
 6. Otwarcie TIR / zamknięcie TIR
 7. Otwarcie / zamknięcie tranzytu

Pozwolenie AEO

AEOPozwolenie/Status (a nie jak jeszcze niedawno „świadectwo”) AEO (ang. Authorised Economic Operator) ułatwia funkcjonowanie firmy na rynku usług celnych i daje wiele dodatkowych możliwości.

Uzyskując pozwolenie AEO, przedsiębiorca może uzyskać również status

upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych (AEOC);

upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEOS);

upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń oraz bezpieczeństwa i ochrony (AEOF).

Korzyści wynikające z AEO

Dzięki pozwoleniu AEO, które wydawane jest na czas nieokreślony, upoważnionym przedsiębiorcom przysługują takie korzyści jak:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych;
 • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli (przeprowadzenie kontroli poza kolejnością);
 • wybór miejsca przeprowadzenia kontroli;
 • uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli;
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych;
 • ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego nadawcy czy odbiorcy (akcyza).

I co najważniejsze-status AEO jest uznawany w całej UE oraz w krajach partnerskich, z którymi Unia Europejska podpisała odpowiednią umowę.

Jak ubiegać się o AEO?

Aby ubiegać się o pozwolenie AEO, przedsiębiorca musi spełnić kilka kryteriów: nie może naruszać przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych (wyrok za przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy automatycznie uniemożliwi uzyskanie pozwolenia); musi wykazać, iż dysponuje wysokim poziomem kontroli swoich operacji oraz przepływu towarów poprzez system zarządzania ewidencją handlową, oraz – w stosownych przypadkach – transportową.

Ponadto konieczne jest udowodnienie przez przedsiębiorcę swojej wypłacalności, jak i spełniania w praktyczny sposób standardów w obszarze kompetencji i kwalifikacji zawodowych, związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Wydanie pozwolenia AEO poprzedzone jest przeprowadzeniem skrupulatnego audytu przez dyrektora izby administracji skarbowej a na wydanie pozwolenia AEO trzeba oczekiwać do 120 dni, gdzie w niektórych wypadkach ten termin może być dodatkowo wydłużony o kolejne 60 dni.

Bez względu na to, czy wnioskodawca będzie spełniał warunki do uzyskania pozwolenia AEO, czy też nie, otrzyma on raport een.ec.europa.eu z audytu. Jeśli przedsiębiorca nie spełnia niektórych wymagań, otrzyma raport z zaleceniami, czyli działaniami naprawczymi i terminem na ich wprowadzenie.

Agencja Celna TERMINUS posiada pozwolenie AEO niezmiennie od 2009 roku i co godne uwagi jest to pierwsze pozwolenie AEO wydane przez ówczesnego Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku. Przez 10 lat różne wiatry, mielizny i skały trzeba było ominąć, aby status AEO utrzymać, ale transparentność i działalność zgodna z przepisami nigdy w naszym przypadku nie była zagrożona. Cóż – statek stojący w porcie jest może i bezpieczny, ale przecież statków nie buduje się po to, aby stały w portach 😉

W Kazachstanie ustępuje urzędujący prezydent a stolica kraju w ciągu jednego dnia zmienia nazwę.

Stolica Kazachstanu NursułtanAstana stolica i największe miasto Kazachstanu w ekspresowym tempie zmienia nazwę na Nursułtan. Rządzący chcą w ten sposób uczcić pierwszego prezydenta kraju, Nursułtana Nazarbajewa, który sprawował urząd przez 30 lat i był dotychczas jedynym prezydentem Kazachstanu. Aby oddać hołd staremu prezydentowi i nazwać stolicę jego imieniem, konieczne było głosowanie w parlamencie oraz wprowadzenie zmian w konstytucji. Cały proces został wykonany w kilka godzin. Parlamentarzyści jednogłośnie zgodzili się na proponowaną zmianę i korektę w ustawie zasadniczej. Trzeba mieć nadzieję, że mieszkańcy miasta nie czują się specjalnie przywiązani do starej nazwy a cały proces pokazuje znany nam skądinąd mechanizm tworzenia narodowych bohaterów!!!

To nie pierwsza zmiana nazwy w historii

Stolica Kazachstanu zmienia nazwę nie po raz pierwszy. Pierwsza nazwa, która obowiązywała od założenia państwa w XIX w. do 1961 roku to Akmolińsk. Potem, do 1992 r., miasto nazywało się Celinograd. Następnie przez pięć lat była Akmoła, a od 1997 r., decyzją Nazarbajewa miasto nazywało się Astana — w języku kazachskim po prostu stolica”.

Wydarzenie to można rozpatrywać w różnych kategoriach – posiadacze wąsów mogą się pod nimi drwiąco uśmiechać a apologeci zachodnich standardów demokracji stanowczą miną wyrażą z pewnością swoje oburzenie. Dla nas jest to dobra okazją do przypomnienia roli jaką Kazachstan – bądź co bądź dziewiąty pod względem powierzchni kraj świata odegrał przy powołaniu struktury polityczno – gospodarczej, która graniczy z naszym krajem a przez to z całą Unią Europejską. Mowa tu oczywiście o Eurazjatyckiej Unii Celnej, organizacji powołanej przez Kazachstan właśnie, Rosję i Białoruś 27 listopada 2009 a formalnie istniejącej od 1 stycznia 2010 r. W tej chwili oprócz trzech wymienionych krajów do CU EEU należą również Armenia (2014) i Kirgistan (2015) a kandydują do niej Syria, Tadżykistan, Abchazja i Osetia Południowa.

Euroazjatycka Unia Celna

Funkcjonowanie unii celnej wymienionych wyżej państw zakłada istnienie jednego obszaru celnego, w którym nie stosuje się ceł i ograniczeń gospodarczych, z wyjątkiem specjalnych środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych. W ramach unii celnej podobnie jak w UE stosuje się jednolitą taryfę celną i umowy regulujące handel towarami z państwami trzecimi. Głównym celem stworzenia Unii Celnej było usunięcie przeszkód w handlu tak między jej członkami, jak i krajami trzecimi. Unia posiada wspólny Kodeks Celny na podstawie którego sukcesywnie redukuje ilość wymaganych procedur celnych dotyczących przywozu towarów na jej obszar oraz wywozu towarów z Unii Celnej. Co do zasady na całym obszarze Unii wprowadzono również swobodę przepływu kapitału, ludzi, towarów i usług oraz harmonizującą przepisy gospodarcze zasadę subsydiowania rolnictwa i przemysłu.

Oczywiście wspólny rynek, a co za nim idzie braku granic celnych prowadził do wielu głośnych nadużyć. Pamiętamy jak Rosjanie w sierpniu 2014 roku wprowadzili zakaz sprowadzania zachodniej żywności jako odpowiedź na sankcje za aneksję Krymu. Rosja, co należy podkreślić, wprowadziła swoje kontrsankcje bez konsultacji z partnerami i nie miała narzędzi, żeby je na nich wymusić. Białoruś, która nie przyłączyła się do embarga, postanowiła wykorzystać tę niszę, zapowiadając wzrost eksportu białoruskiej żywności do Rosji. W rzeczywistości jednak zaowocowało to systematycznym reeksportem głównie polskiej żywności, która udawała albo białoruską produkcję, albo towary z krajów trzecich. Rosjanie, którzy szybko wykryli ten proceder, tylko w ciągu pierwszych lat działania embarga zniszczyli 17 tys. ton skonfiskowanej zachodniej żywności.

Współpraca z Białorusią, Rosją i Kazachstanem

Jak pracować z krajami Euroazjatyckiej Unii Celnej, jakich ograniczeń i niespodzianek można się spodziewać przy wjeździe na jej obszar, jakie formalności można przygotować już w Polsce?

Na te i inne pytania dotyczące naszych wschodnich partnerów chętnie odpowiemy wszystkim zainteresowanym. Przypominamy, iż poprzez sieć sprawdzonych partnerów TERMINUS proponuje swoim klientom przygotowanie niezbędnych dokumentów celnych i spedycyjnych wymaganych przy wjeździe na obszar Unii oraz monitoruje przewozy dokonywane na jej terenie. Proceduralnie jesteśmy gotowi podjąć się realizacji wszelkiego rodzaju zleceń oraz profesjonalnego doradztwa.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami.

Nowe – stare przejście graniczne z Białorusią w Województwie Podlaskim

Coraz bardziej realnego kształtu nabierają zapowiedzi wznowienia ruchu towarowego na kolejowym przejściu granicznym Czeremcha – Wysokie Litewskie. Przejście zostało zamknięte 11/12/2011 roku, ale w związku ze wzrostem zainteresowania transportem multimodalnym i kolejowym w ubiegłym roku powstał plan jego reaktywacji.

W związku z tym po stronie polskiej wyznaczono już nieruchomości, które mają być zaadoptowane dla służb celnych i granicznych a w porozumieniu ze strona białoruską, rozpoczęto remont trakcji oraz montaż urządzeń potrzebnych do odpraw pociągów. W przyszłości powstaną tu jeszcze porty przeładunkowe.

Dzięki uruchomieniu przejścia granicznego Czeremcha – Wysokie Litewskie odciążone zostanie przejście Terespol – Brześć, które stanowi najważniejszy punkt graniczny na szlaku łączącym Chiny z Europą. Wznowienie ruchu towarowego to według nas początek zmian, w dalszej perspektywie można myśleć, chociażby o wznowieniu ruchu pasażerskiego.

Ze swojej strony bacznie przyglądamy się postępowi prac z nadzieją, że może to być kolejny po Warszawie punkt na mapie naszej agencji celnej.

Cel to w końcu nic innego jak zadanie wyznaczone naszym marzeniom 🙂