Tygodnik Terminusa #11

W tym tygodniku przygotowaliśmy dla Was następujące tematy:

#1 Logistyka 4.0 czy stoimy na progu rewolucji przemysłowej?
#2 Status celny towaru
#3 Punkt Konsultacyjny TERMINUS w Białej Podlaskiej dla członków zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Przewoźników

Czytaj dalej

Tygodnik Terminusa #7

Komisja transportu Parlamentu Europejskiego

odrzuciła w ubiegły czwartek część niekorzystnych dla Polski propozycji dotyczących przewoźników drogowych

Aktualnie delegowanie pracowników odbywa się nadal w ramach dyrektywy UE nr 96/71/WE. Zakłada ona podział wynagrodzenia na dwie części – delegowany pracownik podlega prawu pracy państwa, w którym pracuje (pensja minimalna, godziny pracy, BHP, urlop itd.), natomiast ubezpieczenie i podatki regulowane są w kraju, gdzie został zatrudniony.

Konstrukcja taka zachęciła niektórych pracodawców do niestosowania pierwszej części przepisów, w wyniku czego wypłacali delegowanym pracownikom pensje znacznie niższe, niż te obowiązujące np.w Niemczech czy Szwecji. A to z kolei spowodowało, że delegowanych pracowników zaczęto kojarzyć jako nieuczciwą konkurencję na rynku pracy.

Obecna propozycja Rady UE zakłada wyłączenie z przepisów o delegowaniu tzw. przewozów bilateralnych (z kraju, w którym mieści się siedziba firmy, do innego państwa). W drodze do kraju docelowego i powrotnej dozwolony byłby dodatkowy jeden załadunek lub rozładunek w innych państwach na trasie przejazdu, również niepodlegający przepisom o delegowaniu.

Inna opcja to brak dodatkowego załadunku lub wyładunku w drodze do punktu docelowego, a w zamian możliwość dokonania dwóch załadunków lub wyładunków w drodze powrotnej. W przypadku innych operacji, przede wszystkim transportu między krajami przez przewoźnika z kraju trzeciego tzw. zasady delegowania i płacy minimalnej miałyby zastosowanie od pierwszego dnia.

Przyjęto również zapisy ograniczające okres kabotażu (przewozu ładunków w kraju, w którym przewoźnik nie ma swojej siedziby) do trzech dni, po którym ma następować 60-godzinny tzw. okres cooling-off (zamrożenie działalności). Dodatkowo postulowany jest obowiązek powrotu samochodu do bazy raz na cztery tygodnie.

W ubiegły czwartek kilkuset przewoźników drogowych, w tym z Polski, protestowało przed siedzibą Parlamentu Europejskiego. Transparenty wyraźnie wskazywały powód niezadowolenia branży – to protekcjonizm takich krajów jak Francja czy Niemcy, a także obawa przed ograniczeniem wolnego przepływu towarów, który jest w końcu jedną z podstawowych zasad UE i wolnego rynku usług transportowych.

W swoich założeniach pakiet mobilności miał chronić transport przed trudnymi ze względu na specyfikę branży przepisami o delegowaniu pracowników, tak się jednak nie stało. Trudno oprzeć się wrażeniu, że stare państwa UE chcą wyeliminować ze wspólnego rynku niewygodnych konkurentów. Skoro nie mogą konkurować z przewoźnikami z Polski, Bułgarii czy Rumunii to próbują wyeliminować ich za pomocą prawa.

Taka filozofia łamie fundamentalne zasady rynku europejskiego a najlepszy sposób na rywalizację to naszym zdaniem nie zakazy prawne, ale wzięcie się do solidnej pracy.

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE – Japonia

Dnia 27/12/2018 została opublikowana umowa o partnerstwie gospodarczym pomiędzy UE a Japonią Dz. Urz. UE L 330

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2018:330:TOC

Umowa jest rezultatem ponad 4-letnich negocjacji i w założeniach miała się stać wzorem wysokich standardów i zasad wolnego i uczciwego handlu. Wystarczy wspomnieć, że porozumienie tworzy ogromną, zamieszkaną przez 600 milionów ludzi strefę, obejmującą 30% światowego PKB i 40% światowego handlu.

Ze stron celnej umowa z Japonią jest bardzo nowoczesna i sprowadza się właściwie do jednego zdania, które mówi że wszystkie linie taryfy celnej z dniem wejścia w życie są eliminowane, chyba że inaczej postanowiono w załącznikach, a załączniki są raptem dwa, i oba mówią o wygaszaniu ceł.

We współczesnym świecie nie ma ucieczki od otwartego handlu opartego na jasnych zasadach i z jak najmniejszą ilością barier i na nic zaklinanie rzeczywistości przez malkontentów.

Takie porozumienia mają głęboki sens, a każdy przedsiębiorca może przyjrzeć się, co importuje a co eksportuje w handlu z Japonią i zwiększyć swój wolumen lub stworzyć handel w obszarach tam, gdzie dziś go nie ma. Według analiz wstępnych UE wygląda na to, że europejska gospodarka skorzysta np. w branży spożywczej, natomiast straci w branży motoryzacyjnej.

Biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Tokio obiecuje polskim przedsiębiorcom pomoc oraz wsparcie merytoryczne i techniczne w inwestycjach w Japonii.https://www.paih.gov.pl/zagraniczne_biuro_handlowe_tokio

Systemy celne wróciły do życia.

Opadł już kurz po przerwie serwisowej środowiska Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego, jaką zafundowało w dniach 12-14/01/2019 wszystkim uczestnikom obrotu towarowego z zagranicą Ministerstwo Finansów. Strach miał tym razem rzeczywiście wielkie oczy, ponieważ już chociażby sama ilość serwisowanych systemów przysparzała o ból głowy – naliczyliśmy trzynaście (sic!!!), co dodatkowo czyniło sytuację jeszcze straszniejszą.

Na szczęście odkurzone procedury awaryjne i mobilizacja sił we wszystkich oddziałach TERMINUS pozwoliła na opanowanie sytuacji i udowodnienie po raz, że żadna przeszkoda nam niestraszna a przekraczanie granic właśnie z nami to najlepszy wybór.

Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom za zaangażowanie i rozwagę w podjętych działaniach a klientów, którzy musieli nierzadko wykazać się większą niż zazwyczaj cierpliwością zapewnić, że podjęliśmy absolutnie wszystkie działania, aby zaoszczędzić ich czas.

Tygodnik Terminusa #6

#1 „Majfrendy” z Chin znaleźli sposób na tanie przesyłki z AliExpress.

Jeśli zamawiamy przesyłkę z Chin a wiadomość od sprzedającego zaczyna się od zwrotu „my friend” nie oznacza to wcale, że mamy tam jakiegoś skośnookiego przyjaciela 🙂 Sprzedawca jedynie usprawiedliwia w ten sposób wysyłkę „prezentu”, za który odbiorca
nie musiałby płacić podatków. Właśnie popularność tanich przesyłek z Azji spowodowała wejście do języka codziennego pojęcia „majfrendy”.
Sam temat paczek z Chin zatrzymywanych przez celników, którzy naliczają VAT i cło budzi duże emocje, a na amatorów tanich zakupów padł w ostatnich tygodniach blady strach. Do tej pory bowiem większość użytkowników chińskich serwisów zakupowych
była przekonana, że wystarczy napis „prezent” na przesyłce i zadeklarowana wartość poniżej 22 EUR, by nie było trzeba dopłacać do niej ani grosza. Obecnie polski fiskus chce, by od każdej takiej przesyłki były odprowadzane podatki, niezależnie od tego czy zakupu dokonuje osoba prywatna czy firma. W związku z tym nasiliły się kontrole a w sieci pojawiają się mrożące krew w żyłach informacje o
zatrzymaniach paczek i dopłatach. Odbiorca zatrzymanej przesyłki otrzymuje list z prośbą o przesłanie potwierdzenia zakupu ze sklepu w Chinach z widoczną ceną. Wystarczy screen ze strony AliExpress i na tej podstawie zostają naliczone opłaty, które
trzeba będzie opłacić na poczcie w momencie odbioru przesyłki – celnicy doliczają cło i VAT a pocztowcy kwoty za otwarcie i przepakowanie.

Czy nadal więc opłaca się zamawiać przesyłki od „przyjaciół” z Chin? Azjatyccy sprzedawcy już znaleźli sposób na uniknięcie starań fiskusa. Skoro Polska ignoruje unijne przepisy, mówiące o tym, że drobne zakupy o wartości do 22 EUR nie wymagają
odprowadzenia podatku VAT to chińscy sprzedawcy zaczęli otwierać przedstawicielstwa w innych krajach UE. Wysyłają tam paczki, po czym je przepakowują i wysyłają do odbiorców końcowych. Paczki przychodzące z krajów UE nie podlegają już cleniu i są poza zasięgiem administracji skarbowej.

Czy spowoduje to wzrost cen dla tychże odbiorców końcowych? Na odpowiedź trzeba będzie poczekać, niemniej jednak starcie „przyjaciół” i skarbówki zapowiada się naprawdę pasjonująco.

#2 Białorusini od nowego roku nie mogą korzystać z wiz zakupowych

Polski MSZ zlikwidował wizy zakupowe, z których korzystali Białorusini przyjeżdżający do Polski. To zła wiadomość, szczególnie dla przygranicznych terenów Polski. Wiza zakupowa pozwalała na 7-dniowy pobyt cudzoziemca w Polsce w celu tzw. turystyki zakupowej. Chętnie z tej opcji korzystali Białorusini i Ukraińcy, ponieważ w ten sposób zdecydowanie skraca się formalności w porównaniu z wydaniem wizy turystycznej. Trudno zrozumieć jednostronną i arbitralną decyzję MSZ, zwłaszcza że chociażby szacowana wartość zakupów obywateli Białorusi w samym Białymstoku w roku 2018 to prawie miliard złotych.

Likwidacja lub zmniejszenie turystyki zakupowej na pograniczu wschodnim uderza tak w polskich przedsiębiorców jak i w osoby prywatne zatrudnione w tym sektorze. Problem potęguje dodatkowo strona białoruska, która zaostrzyła w roku 2019 limity produktów wwożonych na jej terytorium. Do tej pory było to 1500 EUR albo 50 kg, dziś jest to już tylko 500 EUR lub 25 kg. Już zestawiając ze sobą te dwa fakty to już widać jasno jak ciemne chmury wiszą nad turystyką handlową. A nie jest to przecież pierwsza tego typu zmiana obecnego rządu, która na handel z Białorusią ma wpływ. Wprowadzenie niehandlowych niedziel, które może dla Polaków nie mają aż takiego znaczenia, dla Białorusinów jest rzucaniem kłód pod nogi, ponieważ na zakupy przyjeżdżali właśnie w weekendy.

Wiele miast w tym Białystok rozwinęło się dzięki handlowi ze Wschodem. Wspomnieć warto, chociażby Złoty wiek XIX, kiedy miasta przemysłowe rozwijały się właśnie dzięki takiej możliwości czy początek lat 90 ubiegłego stulecia, kiedy to właśnie handel ze Wschodem był motorem napędowym małego i dużego biznesu. Jako firmie pracującej na co dzień z klientami z Białorusi nie podoba nam się działanie, które może kojarzyć się z odbudową czegoś na wzór „żelaznej kurtyny” i oczekujemy, że zarówno strona polska jak i białoruska zweryfikują jeszcze swoje stanowiska.

.

#3 Dlaczego wyznawcy prawosławia obchodzą Święta Bożego Narodzenia 7 stycznia

Trzynastodniowa różnica w obchodach Świąt Bożego Narodzenia u katolików i wyznawców prawosławia bierze się ze stosowania różnych kalendarzy – starszego juliańskiego ustanowionego w roku 46 p.n.e. i obowiązującego od 1582 r. n.e. nowego, czyli gregoriańskiego. Reforma kalendarza miała miejsce już po rozłamie świata chrześcijańskiego na Kościół wschodni i zachodni w roku 1054, została przeprowadzona przez zachodniego papieża Grzegorza dlatego kościół wschodni tej reformy nie zaakceptował. Kalendarz gregoriański jest w zasadzie naturalnym przedłużeniem kalendarza juliańskiego a poprawka dotyczyła głównie naliczania lat przestępnych. Poprawka miała na celu zapobieżenie „opóźnianiu” się kalendarza względem roku zwrotnikowego dlatego w tej chwili kalendarz juliański spóźnia się o 1 dzień na 128 lat, natomiast gregoriański 1 dzień na 3322 lata.

Rachuba czasu w danych kulturach czy społecznościach to temat pasjonujący. Chociażby główne kryterium klasyfikacji kalendarzy na słoneczne (słowiański, irański itd.), księżycowe (babiloński, żydowski itd.) i księżycowo – słoneczne (egipski, chiński itp.) daje już wstępną orientację w skomplikowaniu zagadnienia.

Może ktoś z czytelników wie, dlaczego to akurat luty ma najmniejszą ilość dni?

Tygodnik Terminusa #5

#1 UE przedłuża sankcje gospodarcze wobec Rosji o kolejne 6 miesięcy.

21 grudnia 2018 r. Rada UE przedłużyła sankcje wobec konkretnych sektorów gospodarki rosyjskiej. Decyzja zapadła po tym jak na szczycie UE w dniach 13 – 14 grudnia 2018 przywódcy UE zapoznali się ze stanem realizacji porozumień mińskich (umowa międzynarodowa z 2014 roku dotycząca zawieszenia broni na wschodniej Ukrainie). Głównym powodem był brak postępu w ich wdrażaniu. Decyzję Rada UE przyjęła jednomyślnie i w formie pisemnej. Chodzi o sektor finansowy, energetyczny
i obronny oraz produkty podwójnego zastosowania. Pierwotne sankcje wprowadzono 31/07/2014 roku jako odpowiedź na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie. Przedłużone sankcje to m.in.

– ograniczenie dostępu do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych dla 5 głównych rosyjskich instytucji finansowych a także dla 3 głównych rosyjskich firm energetycznych oraz 3 firm przemysłu obronnego

– zakaz importu i eksportu broni

– zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania dla celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w Rosji

– ukierunkowane sankcje indywidualne czyli zakazy wizowe i zamrożenie aktywów (164 osoby, 44 podmioty)

– ograniczenie dostępu Rosji do pewnych strategicznych cennych technologii i usług, które można wykorzystywać do wydobycia i produkcji ropy naftowej,

19 marca 2015 r. Rada Europejska uzależniła zniesienie sankcji od pełnej realizacji porozumień mińskich, termin wyznaczono na 31 grudnia 2015. Ponieważ porozumień tych nie zrealizowano, sankcje pozostają w mocy.

 

#2 Nowa rzeczywistość zamawiających towary w Azji.

Wspominaliśmy już o tym, że Poczta Polska i Krajowa Administracja Skarbowa połączyły siły i dzięki nowej sortowni paczek w Lublinie kontrolują dużo więcej przesyłek niż do tej pory. Uświadomiło to amatorom tańszych zakupów na azjatyckich portalach, że podatki musi zapłacić każdy a zaoszczędzić pozwoli jedynie szczęście bo każdy towar przywożony spoza UE musi przejść odprawę celną z zastosowaniem odpowiedniej stawki cła i podatku VAT.

System pracy takiej sortowni jak w Lublinie (jest ich na terenie Polski siedem) polega na tym, że wszystkie przesyłki podlegają kontroli wstępnej a po bieżącej analizie ryzyka niektóre z nich kierowane są do kontroli szczegółowej, w tym otwarcia opakowania. Oczywiście funkcjonariusze KAS wyposażeni są w urządzenia do prześwietlania RTG oraz posiadają wyszkolone psy do wykrywania substancji narkotycznych, środków odurzających i tytoniu. Powoduje to, że np. plastikowe słomki do napojów przesyłane do UE z Chin raczej rzadko trafiają w ręce celników ale przesyłka z nowym telefonem już częściej. Sprzedawcom z Azji wydaje się, że niska wartość na kopercie załatwia wszystko, ale nie jest to takie proste.

Opinia, że przesyłki nieprzekraczające 22 EUR nie są opodatkowane a te oznaczone jako prezent mają limit jeszcze wyższy (45 EUR) jest błędna!!! Ustawa o podatku VAT zakłada rzeczywiście limit zwolnienia do 22 EUR, ale nie dotyczy on przedmiotów importowanych w ramach zamówienia wysyłkowego i nie ma tu znaczenia czy zamawiającym jest osoba fizyczna czy firma. Dalszy sposób postępowania z przesyłką co do której powstało podejrzenie o nierzetelne zadeklarowane dane polega na wezwaniu odbiorcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających rzeczywistą wartość towaru. I tu następuje zjawisko jakże specyficzne dla naszej mentalności – w sieci wszyscy chwalą się, że takich dokumentów nie wysyłają a według danych Ministerstwa Finansów 95% przypadków kończy się przedstawieniem innych niż początkowo deklarowane dokumentów w zakresie wartości towarów 😉 Tylko nieliczne sprawy kończą się postępowaniami weryfikacyjnymi w stosunku do których wydawane są decyzje administracyjne.

W praktyce należy pamiętać o tym, że to Poczta Polska, która dostarcza towary np. z Chin zwraca się do odbiorców z prośbą o potwierdzenie wartości zamówienia i to ona pobierze wszelkie opłaty podczas dostarczania towaru.

Dodatkowym kosztem oprócz podatku VAT będzie cło. Zwolnione są z niego przesyłki o wartości do 150 EUR ale ulga ta nie dotyczy alkoholu, wyrobów tytoniowych czy perfum. Stawki cła zależą od rodzaju towaru i oczywiście można to sprawdzić za pomocą przeglądarki taryfowej ISZTAR.

Kończy się już szał świątecznych i noworocznych zakupów, ale zawsze należy pamiętać o wspomnianych zasadach i krytycznie podchodzić do tzw. „okazji” czy „promocji” przy zakupach chociażby w serwisie Aliexpress.

#3 TERMINUS w dobrych humorach kończy rok 2018

Hucznie wkroczyliśmy już w rok 2019 ale ten, który minął pozostanie w naszej pamięci jako kolejny rok wzrostu pozycji i stabilności na rynku usług celnych i spedycyjnych.

Autorami tego niewątpliwego sukcesu są Wszyscy Pracownicy Terminus Group, którym ponownie dziękujemy za zaangażowanie i wiedzę. Z dumą możemy powiedzieć, że w roku 2018 wykonaliśmy prawie 250 000,- usług i podpisaliśmy ponad 350 nowych umów współpracy!!!

Myślimy, że wszyscy nasi klienci mogą nadal przekraczać z nami wszystkie granice a za rok cieszyć się będziemy wspólnie jeszcze lepszymi wynikami.

Tygodnik Terminusa #4

Krajowa Administracja Skarbowa od nowego roku dostanie wielkie uprawnienia.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnicy KAS otrzymają mnóstwo nowych uprawnień, m.in. żądania od banków informacji o danych posiadacza rachunku. Nowelizacja ta daje wiele nowych uprawnień dla funkcjonariuszy KAS. Chodzi m.in. o to, że szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego będą mogli występować o informacje o podatniku (także osobach fizycznych) do instytucji finansowych poza procedurami kontrolnymi – wyłącznie w toku czynności analitycznych.

Wystarczy, że szef KAS czy naczelnik będzie posiadał „uprawdopodobnione informacje” o możliwości posługiwania się rachunkiem bankowym wykorzystywanym m.in. do prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. Pojawi się także możliwość przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w razie nieobecności kontrolowanego. Dziś jest to jeden ze sposobów na uniknięcie kontroli. Teraz wystarczy, że urzędnik wylegitymuje się przed „szeregowym” pracownikiem. W ustawie poszerzono także definicję tzw. kontrahenta kontrolowanego. Dzięki temu jeszcze łatwiej będzie można przeprowadzać tzw. „kontrole krzyżowe”. Informacje np. na temat danej transakcji, pozyskane od kontrahenta kontrolowanego, czyli kontrahenta firmy objętej kontrolą, pomagają w ustaleniach przebiegu czy okoliczności tej transakcji.

Poszerzony zostanie też krąg osób w KAS, którym przysługuje dostęp do danych. Ustawa doprecyzowuje także przepisy odnoszące się do możliwości korzystania przez KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych. Szerszy będzie katalog informacji pobieranych przez organy KAS. Katalog zadań KAS także zostanie poszerzony, m.in. o ściganie sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego. Ustawa pozwoli też organom KAS na „kompleksowe przeprowadzenie sprawy” w stosunku do wszystkich sprawców popełnianych przestępstw o charakterze korupcyjnym, bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ścigania przestępstw np. policji. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają też możliwość samodzielnego konwojowania osób aresztowanych czy osadzonych.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie już niebawem – po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jest to kolejny etap uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. W procesie tym mieliśmy już wprowadzenia JPK (jednolity plik kontrolny), uproszczenie kontroli celno-skarbowych czy szereg zmian, mających na celu uproszczenie procedur skarbowych. Trudno się nie zgodzić, że w obowiązującym kształcie prawo daje podatnikom różne możliwości unikania opodatkowania. Całkiem uzasadniony wydaje się jednak naszym zdaniem, niepokój o fakt, czy przyznanie KAS kompetencji bez precedensu, nie będzie bez precedensu nadużywane.

 

Import towarów do UE – o czym trzeba pamiętać żeby nie stał się koszmarem.

Podczas dopuszczania towarów do swobodnego obrotu w UE należy przestrzegać niezliczonej ilości złożonych regulacji i przepisów. Każdy agent celny czy osoba zajmująca się odprawami celnymi wie to bardzo dobrze z własnego doświadczenia. Mamy też świadomość, że to na osobie podpisującej zgłoszenia celne spoczywa odpowiedzialność za prawidłowość danych i nigdy nie może i nie powinna być ona przenoszona na osoby trzecie. Dobra komunikacja z importerem i jasne przekazywanie informacji jest istotnym czynnikiem jakości wykonywanych przez nas zgłoszeń celnych, dlatego w myśl łacińskiej reguły „repetitio est mater studiorum” mówiącej, że przypominania nigdy dość ułożyłem własny elementarz informacji, które musi znać każdy kto chce zmierzyć się z najprostszym choćby importem.

 1. Informacje na temat powiązania – zawsze gdy sprzedający i kupujący są stronami powiązanymi, należy sprawdzić, czy zachodzi wpływ na cenę. Uzasadnione obawy co do tego, że taki wpływ zachodzi, mogą np. wynikać z cen rozliczeniowych, wewnętrznych lub transferowych. Aby uniknąć problemów w trakcie kontroli należy w taki sposób skonstruować transakcję zakupu, jak gdyby kupujący kupował od niezależnej strony trzeciej (zasada ceny rynkowej).
 2. Faktury pro forma – faktury wystawiane jako „pro forma” lub „faktura do celów celnych” zasadniczo nie są zabronione. Jeżeli jednak stosujemy ten rodzaj faktur do odprawy celnej, musimy upewnić się, że kwota faktury musi być zgodna z faktycznie zapłaconą ceną kupna, a w przypadku kontroli musi być w pełni możliwa do udowodnienia. Jeżeli można tego uniknąć, należy w miarę możliwości do odprawy celnej nie używać faktur pro forma, ani faktur do celów celnych, lecz zawsze tego dokumentu, który jest też płacony w księgowości.
 3. Koszty, które nie są wymienione na fakturze handlowej – prawo celne mówi tutaj o „oddzielonej cenie kupna”. Rozumie się przez to koszty, które wprawdzie nie dotyczą importowanego towaru bezpośrednio, lecz pośrednio. Często zapomina się np. o kosztach narzędzi i odlewów lub wewnątrzkrajowych kosztach transportu, które są płacone przez sprzedającego i naliczane lub rozliczane oddzielnie, ale także o przypadkach, w których środek transportu w ostatniej chwili jest zmieniany z transportu morskiego na lotniczy, a następnie doliczane są wyższe koszty transportu. Podobnie koszty kontroli jakości i certyfikacji jako koszty oddzielone również wliczają się do wartości celnej.
 4. Materiały powierzone – Jeżeli dostawcy zostaną nieodpłatnie lub za obniżoną cenę udostępnione rzeczy, których potrzebuje on do wytworzenia produktu, z reguły są to materiały powierzone, które należy doliczyć do wartości celnej. Rozróżnia się przy tym pomiędzy materialnymi (np. etykiety) i intelektualnymi materiałami powierzonymi (np. wzory przemysłowe), które w zależności od tego, gdzie zostały wyprodukowane lub stworzone, muszą zostać włączone do wartości celnej.
 5. Zaklasyfikowanie towarów do taryfy celnej – Każdy towar importowany do UE musi zostać przyporządkowany do jednoznacznego numeru taryfy celnej. Numer taryfy celnej decyduje o wielu różnych środkach, np. wysokości cła do zapłaty, podatku VAT od importu i podatku akcyzowym, obowiązku przedłożenia świadectwa pochodzenia lub zezwolenia na przywóz oraz zobowiązaniach do zgłoszenia i kontroli przez inne organy. W celu ustalenia prawidłowego numeru taryfy celnej należy przestrzegać złożonych reguł, których podstawę stanowią dokładne informacje o towarze. Należą do nich, zależnie od produktu, szczegółowe informacje na temat materiału i właściwości oraz przewidywanego przeznaczenia. Niezbędna jest dokładna wiedza na temat klasyfikacji towarów niekompletnych, części i wyposażenia oraz ich odróżnienie. Poleganie na przypuszczeniach, opierających się na zwyczajowo przyjętym w handlu, ogólnym opisie lub na podaniu symbolu HS dostawcy, może narazić importera na spore kłopoty podczas kontroli celnej.
 6. Korzystanie z preferencji – preferencje to ulgi celne, które są przyznawane podczas importu do UE w umowach jednostronnych lub bilateralnych. Aby móc skorzystać z takiego preferencyjnego traktowania, należy dysponować świadectwem preferencji, na przykład dokumentem EUR1 lub Formularzem A. Ryzyko stwierdzenia, czy świadectwo preferencji było wystawione prawidłowo i słusznie, leży po stronie importera. Jeżeli podczas kontroli celnej okaże się, że warunki wystawienia świadectw preferencji nie zostały spełnione, może to skutkować doliczeniem opłat przywozowych za wiele lat.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod tym linkiem lub kontaktując się z siedzibą główną Terminus pod numerem telefonu +48 85 742 46 76 czy też droga mailową na adres: kontakt@acterminus.pl

TERMINUS wziął udział w tegorocznej akcji Szlachetna Paczka 2018, Lubię Ludzi.

Szlachetna paczkaSzlachetna Paczka to zainicjowany w roku 2000 ogólnopolski projekt społeczny, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Z radością i dumą informuję, iż w tym roku TERMINUS wsparł samotnego Pana Sebastiana (27l.), przesympatycznego, ciepłego i dzielnego człowieka który pomimo niedowładu kończynowego każdą wolną chwilę poświęca na uzupełnienie wiedzy i szukanie pracy. Ma wiele marzeń i chce o nie walczyć, dlatego jestem przekonany, że nasza pomoc trafiła w dobre ręce. Dziękuje terminusowej ekipie Szlachetnej Paczki (Agata Zbrożek, Kasia Omieljaniuk, Marcin Wołejko) za pomoc w przygotowaniu i dostarczeniu pomocy dla Pana Sebastiana 🙂

W tym roku akcja Szlachetna Paczka pobiła rekord, ponieważ w całej Polsce wszystkie zgłoszone rodziny otrzymały mądrą pomoc. Niesamowita mobilizacja, wielkie serca i siła przykładu sprawiły, że prawie 17 tysięcy rodzin spędzi nadchodzące Święta Bożego Narodzenia wiedząc, że ktoś o nich pamiętał i warto mieć nadzieję i wiarę w ludzi. To są historie konkretnych osób – rodziców walczących o lepszą przyszłość dla swoich dzieci, chorych i niepełnosprawnych którzy nie poddają się i walczą o swoją przyszłość, samotnych seniorów o których wszyscy zapomnieli, to są historie, które zmieniliśmy na lepsze.

Tygodnik Terminusa #3

W dzisiejszym tygodniku kolejne 3 tematy. Zapraszamy do lektury 🙂

#1 Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w podatku akcyzowym od samochodów z dużymi silnikami.

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w podatku akcyzowym od samochodów z dużymi silnikami. O tym, że Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą przepisów poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak tłumaczył, przepisy mają dodatkowo zachęcić Polaków do kupowania aut nisko-emisyjnych. „Toczące się w MF prace dotyczą uszczelnienia obowiązującego systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, w tym, głównie z dużymi silnikami” – wyjaśnił resort. Chodzi o samochody wysokolitrażowe, powyżej 2-2,5 litra. Jednocześnie podkreślono, że projektowane przepisy nie przewidują zwiększenia stawek akcyzy na auta a jedynie zapobiec oszukiwaniu zarówno nabywców używanych samochodów sprowadzanych z zagranicy jak i budżetu państwa. Według Ministerstwa powszechne są przypadki, że sprowadzane samochody z dużymi silnikami (powyżej 2 l. pojemności, które są opodatkowane są wyższą stawką akcyzy) są zgłaszane jako auta ciężarowe, na które akcyza nie obowiązuje, a następnie odsprzedawane jako osobowe. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że przywóz używanych aut do Polski w pierwszych dziesięciu miesiącach 2018 roku wzrósł o 6,8% do ponad 791

tysięcy sztuk.

Aktualnie mamy dwie stawki podatku akcyzowego- 3,1% wartości pojazdu w przypadku, gdy auto ma silnik o pojemności do 2000 cm3 oraz 18,6% w przypadku, jeśli auto ma silnik powyżej 200 cm3.

 

#2 W dniach 30/11 – 01/12 w Buenos Aires pod hasłem „Budować porozumienie na rzecz sprawiedliwego i trwałego rozwoju” odbył się szczyt G-20 (największe podmioty gospodarcze świata, dysponujące szczególnymi kompetencjami w zakresie handlu, polityki gospodarczej i regulacji finansowych, rozwoju, energetyki oraz klimatu).

W dniach 30/11 – 01/12 w Buenos Aires pod hasłem „Budować porozumienie na rzecz sprawiedliwego i trwałego rozwoju” odbył się szczyt G-20 (największe podmioty gospodarcze świata, dysponujące szczególnymi kompetencjami w zakresie handlu, polityki gospodarczej i regulacji finansowych, rozwoju, energetyki oraz klimatu). Przywódcy G-20, w tym Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, na zakończenie szczytu z wielkim trudem przyjęli deklarację  dotyczącą przede wszystkim przyszłości pracy, infrastruktury na rzecz rozwoju, zrównoważonej żywności w przyszłości oraz równości płci.

Deklaracja przywódców G-20 – https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/12/01/g20-leaders-declaration/

Szczyt stanowił również okazję do tego, by budować pozytywny program handlowy i uzyskać potwierdzenie politycznego wsparcia przywódców G-20 dla reformy Światowej Organizacji Handlu, która ma zwiększyć skuteczność i poprawić funkcjonowanie tej organizacji. W programie obrad znalazły się również wyzwania globalne jak walka ze zmianą klimatu czy potępienie terroryzmu we wszelkich jego przejawach i formach. Przed szczytem Przewodniczący Donald Tusk zaapelował do przywódców G-20, by podjęli kilka naglących kwestii jak wojny handlowe i rosyjska agresja na Ukrainę.

Wystąpienie Donalda Tuska https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/11/30/remarks-by-president-donald-tusk-before-the-g20-summit-in-buenos-aires-argentina/

Dwudniowy szczyt uwidocznił sypiący się niestety porządek świata:

– kwestia klimatu została zredukowana do jednego zdania na skutek sprzeciwu USA, które w ocieplenie klimatyczne nie wierzy

– wojna handlowa USA / Chiny

– brak zdecydowanej reakcji na eskalację konfliktu pomiędzy Rosją a Ukraina

– zakulisowe, ciepłe przyjęcie saudyjskiego księcia Mohameda bin Salmana, oskarżanego o zabójstwo krytykującego go dziennikarza Jamala Khashoggiego

– minimalne poruszenie kwestii uchodźców i roli organizacji międzynarodowych w łagodzeniu ludzkiego cierpienia na całym świecie

Kolejny szczyt w Osace w czerwcu 2019r.

#3 Wielokanałowa komunikacja z klientem a wzrost efektywności sprzedaży.

Wielokanałowa komunikacja z klientem a wzrost efektywności sprzedaży. Kluczem do SUKCESU jest poznanie swojego klienta. Korzyści z systemów CRM jest wiele. Jednak najważniejsze z nich to: realizacja pragnień klienta, zwiększenie sprzedaży, wzrost zysków firmy, zdobycie zaufania klientów, prestiż, realizacja potrzeb sprzedażowych i komunikacyjnych,
Jak wybrać system dopasowany do potrzeb firmy? Jak być o krok przed konkurencją? Ogólnopolska debata o rozwoju i możliwościach systemów CRM, wielokanałowej komunikacji z klientem oraz zwiększeniu sprzedaży odbyła się 4 grudnia w Warszawie. W imieniu TERMINUS w spotkaniu uczestniczyli Monika Gudalewska i Marcin Wołejko. Z niecierpliwością czekamy na relację z tego wydarzenia i oczywiście na konkretne efekty usprawniające naszą pracę.

[ratings]

Nowy Oddział Celny Pocztowy i podatek akcyzowy w praktyce

Nowy Oddział Celny Pocztowy otwarty w Lublinie, zakupy w Chinach mniej opłacalne niż do tej pory.

Poczta Polska poinformowała o otwarciu nowego Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie, który ma usprawnić obsługę przesyłek w ruchu międzynarodowym. Placówka została otwarta w ramach porozumienia z Krajową Administracją Skarbową i ma usprawnić odprawę celną paczek napływających z Chin tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Do tej pory sortownia Poczty Polskiej w Lublinie przyjmowała ładunki, które następnie trafiały do sortowni w Warszawie. Dopiero tam miała miejsce obsługa celna. Otwarcie nowego oddziału ma usprawnić proces i zwiększyć liczbę dokładnie sprawdzonych przesyłek. To może mieć duże znaczenie dla osób, które dokonują zakupów w Chinach i nie odprowadzają od takiego zakupu należnego podatku VAT, obowiązkiem Poczty Polskiej będzie bowiem pobór opłat nałożonych przez Krajową Administrację Skarbową. Co ważne, od teraz uniknięcie tego typu płatności będzie dużo trudniejsze niż wcześniej. Ministerstwo Finansów jasno stwierdziło, że powoływanie się na zwolnienie z podatku towarów o wartości do 22 euro jest błędem, bo nie dotyczy produktów importowanych w ramach zamówienia wysyłkowego. Nie ma znaczenia, czy produkt nabyła firma, czy osoba fizyczna. Nie uchroni klienta też oznaczenie paczki jako prezentu, który podnosi wspomniany limit do 45 euro. Tutaj też będziemy musieli zapłacić VAT właśnie ze względu na samo zamówienie wysyłkowe. Sprawdzonych ma tam być dziennie około 100 tysięcy przesyłek. Jeśli częstotliwość nakładania podatku na paczki zauważalnie wzrośnie, to można śmiało sądzić, że Polacy będą rezygnować z zakupów w Chinach.

 

Kto rozdaje karty w polskim sporcie.

Miesięcznik Forbes opublikował ranking Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie. Na szczycie znalazł się Zbigniew Boniek, który od sześciu lat skutecznie reformuje Polski Związek Piłki Nożnej i skutecznie odpiera ataki przeciwników. To właśnie Zbigniew Boniek jest w tej chwili najsilniejszą i najbardziej wyrazistą postacią w polskiej piłce i najbardziej wpływowym człowiekiem w całym krajowym sporcie. Kto jeszcze?

 1. Zbigniew Boniek, prezes PZPN
 2. Robert Lewandowski, piłkarz Bayernu Monachium
 3. Adam Małysz, dyrektor – koordynator ds., skoków i kombinacji norweskiej w PZN
 4. Kamil Stoch, skoczek narciarski
 5. Czesław Lang, organizator Tour de Pologne
 6. Witold Bańka, minister sportu i turystyki
 7. Marcin Gortat, koszykarz Los Angeles Clippers
 8. Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego
 9. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
 10. Adam Nawałka, były trener piłkarskiej reprezentacji Polski

 

Podatek akcyzowy w praktyce.

W ubiegłym tygodniu uczestniczyliśmy w szkoleniu z zakresu podatku akcyzowego. Jest to jedno z trudniejszych zagadnień z którymi spotykamy się w naszej pracy. Podatek akcyzowy bowiem w przeciwieństwie np. do podatku VAT nie ma charakteru powszechnego i dotyczy tylko niektórych wyrobów. Niewielu agentów celnych zna zasady rozliczania tego podatku i szczególne procedury jego poboru. Do czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą zalicza się między innymi: produkcję wyrobów akcyzowych, import, eksport, nabycie wewnątrzwspólnotowe czy ubytki tych towarów. Z podatkiem akcyzowym wiąże się szereg ryzyk, czy możliwości powstania zaległości podatkowych. Jest to dla nas temat ważny i aktualny ponieważ TERMINUS ma w planach otwarcie składu podatkowego dla wyrobów akcyzowych. Efektem szkolenia jest nasz wewnętrzny skrypt przybliżający temat podatku akcyzowego, jeśli ktoś byłby zainteresowany pogłębieniem tematu zapraszam do kontaktu z Anią Juszczyńską.