ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/RR

prowadzone w trybie rozeznania rynku

z dnia 14/07/2020

Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j  realizujący projekt

na zakup, dostawę i instalację (wdrożenie) centralki telefonicznej

w ramach Projektu o tytule:

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18

 Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020

Informacja o wyborze wykonawcy

Pliki do pobrania:

Plik do pobrania