Logo Terminus Group Czarne

Magazyn czasowego składowania

Co to jest magazyn czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania umożliwia przesunięcie w czasie odprawy celnej towarów na późniejszy termin. Jest to przydatne w sytuacji, gdy brak jest możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego m.in. z przyczyn takich jak:

Brak kompletu dokumentów do zgłoszenia celnego (upoważnienia, certyfikaty, dokumenty handlowe),

Opakowanie nie posiada stosownych etykiet umożliwiających  dopuszczenie towaru do obrotu,

Wymagane jest objęcie towaru czasowym składowaniem z uwagi na długie oczekiwanie na kolejny środek przewozowy.

magazyn czasowego składowania

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi produktami, zadzwońcie lub napiszcie do nas.

Jeśli potrzebujesz dokładnych informacji dotyczących magazynu czasowego składowania. Nie jesteś pewien, ile dni może leżeć Twój towar lub chcesz dowiedzieć się ile to kosztuje. Napisz do nas.

Wprowadzenie towarów do magazynu czasowego składowania odbywa  się na podstawie deklaracji czasowego składowania (DSK). Na jej podstawie agencja obejmuje towar czasowym składowaniem, którego okres nie może być dłuższy niż  90 dni.

90 dni składowania

Ile czasu można składować towar w magazynie czasowego składowania?

Okres składowania czasowego nie może przekroczyć 90 dni. 
Niestety, nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.

W związku z powyższym, w podanym terminie importer musi uzupełnić wszystkie braki i dopełnić wszelkich formalności umożliwiających dokonanie skutecznego zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu lub dokonać wywozu towaru poza obszar celny Unii Europejskiej.

Podczas trwania czasowego składowania towary można poddać zabiegom, które mają na celu zachowanie ich w niezmienionym stanie, bez zmiany ich wyglądu lub parametrów technicznych.

Magazyn czasowego składowania może być prowadzony jedynie na podstawie stosownego pozwolenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego właściwego miejscowo  dla lokalizacji magazynu. Aby zatwierdzić magazyn dla celów czasowego składowania, musi on zapewniać bezpieczne składowanie towarów i możliwość sprawowania kontroli i dozoru celnego. Prowadzenie tego typu magazynu wymaga złożenia zabezpieczenia celnego w kwocie odpowiadającej należnościom celnym potencjalnie ciążącym na towarze.

Masz pytania? Napisz do nas!