Przywóz zwierząt do Polski

Przywóz zwierząt do Polski

Odprawa celna żywych zwierząt powinna odbywać się sprawnie, szybko i bez zbędnych opóźnień. Jak wiadomo przewożone zwierzęta nie mogą czekać.