System SENT – co trzeba o nim wiedzieć.

System SENT – co trzeba o nim wiedzieć.

System SENT dotyczący przewozu towarów wrażliwych (np. alkohol, susz tytoniowy czy paliwa) został wprowadzony Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów system monitorowania transportu drogowego i kolejowego. Podmiotami zobowiązanymi do dokonywania zgłoszeń w systemie są co do zasady wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji, tj. dostawca, nabywca oraz…