Dlaczego wierni Kościołów tradycji wschodniej zazwyczaj świętują Zmartwychwstanie w innym terminie niż wierni Kościoła zachodniego.

Dlaczego wierni Kościołów tradycji wschodniej zazwyczaj świętują Zmartwychwstanie w innym terminie niż wierni Kościoła zachodniego.

Otóż winny jest tu podobnie jak w wypadku Bożego Narodzenia kalendarz stosowany przez oba Kościoły. Różnica polega jednak na tym, że Wielkanoc to święto ruchome a Boże Narodzenie stałe. Ogólna zasada wyznaczania daty święta Paschy jest jednakowa zarówno u rzymskich katolików, jak i prawosławnych, gdyż ustalono ją już na pierwszym soborze powszechnym, który odbył się…