agent celny kontra celnik

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 3

Tym razem słów kilka o prowadzenie rejestru przez zgłaszającego i odnotowywanie w nim przywożonych towarów.

Jest to najbardziej zaawansowane uproszczenie, a polega ono na przedstawieniu organom celnym towaru „na odległość”, czyli w miejscu uznanym położonym na terenie firmy innym niż plac odpraw celnych. Jednocześnie zgłoszenie celne przyjmuje postać wpisu do rejestru zatwierdzanego przez te organy, na podstawie którego towar jest zwalniany do wnioskowanej procedury. Prowadzenie rejestru wiąże się również z koniecznością dokonania zgłoszenia uzupełniającego do przedmiotowych wpisów do rejestru na warunkach i w terminach określonych w pozwoleniu. Wszelkie opłaty i należności podatkowe stają się wymagalne z dniem złożenia zgłoszenia uzupełniającego co przy wykorzystaniu możliwości rozliczenia podatku VAT na podstawie art. 33a ustawy o VAT pozwala na znaczne odroczenie terminu ich zapłaty.

Uproszczenie funkcjonuje również w przypadku wywozu. Towar podobnie jak w przywozie jest przedstawiany służbom celnym w miejscu uznanym, natomiast zgłoszenie celne realizuje się bezpośrednio poprzez komunikat elektroniczny wysyłany za pośrednictwem systemu AES. Po akceptacji zgłoszenia eksporter otrzymuje wywozowy dokument towarzyszący (EAD), który wręcza kierowcy w celu jego okazania na granicy w trakcie wykonywania procedury wywozu. W tym przypadku nie ma potrzeby prowadzenia rejestru. Nie ma też wymogu dokonywania powtórnego zgłoszenia celnego, tzw. zgłoszenia uzupełniającego.

Korzyści z uproszczeń

Procedury uproszczone dają przedsiębiorcom szereg ułatwień i korzyści:

  • oszczędność czasu — znika konieczność oczekiwania na dokonanie odprawy celnej przez urząd celno-skarbowy, czas oczekiwania na decyzję urzędu nie przekracza 2 godzin,
  • zmniejszenie kosztów: dostarczenia towarów do urzędu celnego, postoju samochodów, obsługi administracyjno-biurowej; towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności,
  • zapewnienie szybkiego dostępu do importowanego towaru,
  • możliwość dokonywania zgłoszeń celnych poza godzinami pracy urzędu celno-skarbowego,
  • możliwość racjonalnego planowania dostaw,
  • możliwość szybszej realizacji zamówień klientów,
  • obniżenie kosztów magazynowania,
  • możliwość dokładnego przygotowania dokumentów,
  • podniesienie efektywności pracy i lepszą jej organizację.

Zachęcamy do korzystania z uproszczeń celnych, wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w poszczególnych oddziałach TERMINUS

Podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdki, żeby go ocenić.

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 1

Brak głosów - bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.

Podobne treści