badania kierowców

Kolejne problemy na granicy – obowiązkowe testy dla kierowców

W związku z wejściem w życie dziś o północy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono OBOWIĄZKOWE testy PCR przy przekraczaniu zewnętrznej granicy RP.❗Również kierowcy w ruchu międzynarodowym zobowiązani są do spełnienia tego obowiązku.❗Co więcej, kierowcy są zobligowani posiadać test wykonany jeszcze poza granicami PL na Białorusi. Test nie może być starszy niż 24 godziny. W przypadku nieokazania testu kierowca zostanie skierowany na 14 dniową kwarantannę. Czas oczekiwania na wynik testu na Białorusi wynosi nawet do 3 dób a kolejka do przejścia wynosi czasami ponad 2 doby….. ➡Fragment rozporządzenia:3)po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:”§ 2a. 1. Do dnia 31 stycznia 2022 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 i 6.3. Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.”;⚠Możemy potwierdzić, że na przejściach granicznych w Bobrownikach, Grzechotkach i Koroszczynie takie testy są wymagane, co doprowadziło obecnie do sporego chaosu i dodatkowych opóźnień przy przekroczeniu granicy. ⚠Przedstawiciele ZMPD interweniują w tej sprawie. Czekamy na rozwój sytuacji.

Podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdki, żeby go ocenić.

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Brak głosów - bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.

Podobne treści