Kierowca ciężarówki może pracować tylko 48h

Kierowca ciężarówki może pracować tylko 48h

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Przepisy wdrążają do polskiego prawa regulacje unijne, zgodnie z którymi czas pracy przedsiębiorców kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wynikała z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa części przepisów „pakietu drogowego” Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2009 r. Na…

Elektroniczne zgłoszenia celne w przywozie

Elektroniczne zgłoszenia celne w przywozie

Komunikat dot. elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych. Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że z dniem 1 maja br. możliwe będą tylko dwie formy zgłoszenia importowego: elektroniczna (podpisany kluczem komunikat zgłoszenia celnego) albo wyłącznie papierowa (dokument SAD).Począwszy od tego dnia zgłoszenie celne w postaci niepodpisanego kluczem komunikatu elektronicznego zostanie odrzucone przez system CELINA na etapie walidacji…

Departament Polityki Celnej informuje

Departament Polityki Celnej informuje

Departament Polityki Celnej informuje:Kierując się dużą popularnością elektronicznej formy zgłoszeń celnych podjęto decyzję o pełnym zautomatyzowaniu obsługi zgłoszeń celnych. Docelowo, już z wykorzystaniem nowych systemów budowanych w ramach Programu e- Cło i po wdrożeniu przedsięwzięcia Single Window, wszystkie dokumenty celne będą obsługiwane tylko elektronicznie, zgodnie z postanowieniami nowego Unijnego Kodeksu Celnego. W pierwszej kolejności, z…

Magazyn czasowego składowania

Magazyn czasowego składowania

Jakie są korzyści korzystania z magazynu czasowego składowania? Magazyn czasowego składowania pozwala na czasowe składowanie towarów, produktów i przesyłek. Warto jednak zaznaczyć, że towary składowane czasowo w magazynie mogą podlegać jedynie takim czynnościom, które są niezbędne do zapewnienia im przechowywania w niezmienionym stanie, bez jakiejkolwiek zmiany ich wyglądu czy też stanu technicznego. Agencja Celna Terminus…

Uwaga eksporterzy

Uwaga eksporterzy

Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia towarów od 01/10/2012 może być znacznie łatwiejsze!!! Ministerstwo Finansów poinformowało, iż z dniem 1 października 2012 r. eksporterzy, szczególnie ci będący producentami wywożonych towarów, oraz posiadacze pozwoleń na procedurę uproszczoną, po uzyskaniu pozwolenia właściwego Naczelnika Urzędu Celnego będą mogli korzystać z uproszczenia umożliwiającego wystawianie niepreferencyjnych (uniwersalnych) świadectw pochodzenia w oparciu o art….

Rzetelna Firma

Rzetelna Firma

Od 23-03-2010 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.