Brexit a konsekwencje dla UE

BREXIT a preferencyjne pochodzenie towarów.

Dnia 30/03/2019 unijne prawo celne przestanie stosować się do Zjednoczonego Królestwa, które automatycznie stanie się „państwem trzecim”.

Ma to oczywiste znaczenie nie tylko dla całej UE ale również dla podmiotów gospodarczych, które muszą liczyć się ze skutkami prawnymi tego kroku w tym w sposób szczególny ze skutkami dotyczącymi reguł pochodzenia do celów preferencyjnego traktowania towarów. Od dnia wystąpienia preferencyjne uzgodnienia handlowe UE z państwami trzecimi w ramach wspólnej polityki handlowej i celnej nie będą miały już zastosowania. W trybie preferencyjnych uzgodnień handlowych wkłady ze Zjednoczonego Królestwa (materiały lub procesy przetwarzania) będą uznawane za „niepochodzące” do celów określania preferencyjnego pochodzenia towarów obejmujących taki wkład. Czytaj dalej