Jak korzystać z Przeglądarki Taryfowej ISZTAR 4?

ISZTAR – Informacyjny System Zintegrowanej taryfy Celnej umożliwia dostarczenie dla administracji celno-skarbowej oraz wszystkich zainteresowanych szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą.

W przeglądarce są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu TARIC oraz polskie dane narodowe (podatki VAT i akcyza) oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC. Przeglądarka udostępnia również kalkulator taryfowy umożliwiający wszystkim użytkownikom zewnętrznym obliczenia wariantowe (kalkulacja możliwych wariantów w oparciu o niepełne dane, serwis dokona obliczeń dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich stosowania).

System ISZTAR jest darmowy w obsłudze i nie wymaga rejestracji. Możesz się do niego dostać klikając w ten link. Poza tym, umożliwia manipulację datami, co może okazać się przydatne podczas określania zaległych rozliczeń. Datę z bieżącej na przeszłą można zmienić, wpisując w konkretne pole interesujący nas dzień. Bardzo przydatna funkcja systemu ISZTAR to również możliwość sprawdzenia w menu kursów przeliczeniowych walut czy przeglądanie kontyngentów.

Jak korzystać z ISZTAR?

Taryfy ujęte w systemie ISZTAR sprawdzać można na kilka sposobów.

Pierwsza możliwa opcja w menu to „Przeglądanie Taryfy”. Za jej pomocą wyszukuje się produkt, korzystając z przypisanemu produktowi kodowi nomenklatury czy kraju pochodzenia/przeznaczenia. Znajomość kodu nie jest jednak konieczna. Można również skorzystać z opcji „Drzewo nomenklatury”, które rozwija się hierarchicznie.

Wspomniane drzewo zawiera 21 sekcji, które służą grupowaniu towarów. Każda sekcja zawiera szczegółowy opis, który przydaje się w sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni jak zaklasyfikować dany produkt. Natomiast wszelkie wątpliwości rozwiązują przypisane sekcjom działy, które doprecyzowują wyszukiwanie. Działy te podzielone są następnie na kody kategorii, które z kolei przyporządkowują produktom dokładne kody nomenklatury.

Dostępne są też inne opcje, między innymi „wyszukiwanie tekstowe”. Zgodnie z informacją wystarczy wpisać w pole dokładne wyrażenie, wyszukiwanej przez nas kategorii. Następna opcja dostępna w menu systemu ISZTAR to „Wyszukiwanie obszaru geograficznego”, który możemy odnaleźć, wpisując nie tylko nazwę kraju, ale też kod kraju ISO lub kod grupy krajów.

Co więcej, w systemie ISZTAR możemy przeczytać informacje wstępne, które dostarczą nam szczegółowych danych o systemie, taryfie celnej czy symbolach i znakach używanych przy klasyfikacji.

Ze swojej strony polecamy jeszcze jeden sposób korzystania z systemu ISZTAR, czyli kontakt z profesjonalistami z Terminusa 🙂

Wszystkie dane kontaktowe naszych oddziałów znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.

Tygodnik Terminusa #5

#1 UE przedłuża sankcje gospodarcze wobec Rosji o kolejne 6 miesięcy.

21 grudnia 2018 r. Rada UE przedłużyła sankcje wobec konkretnych sektorów gospodarki rosyjskiej. Decyzja zapadła po tym jak na szczycie UE w dniach 13 – 14 grudnia 2018 przywódcy UE zapoznali się ze stanem realizacji porozumień mińskich (umowa międzynarodowa z 2014 roku dotycząca zawieszenia broni na wschodniej Ukrainie). Głównym powodem był brak postępu w ich wdrażaniu. Decyzję Rada UE przyjęła jednomyślnie i w formie pisemnej. Chodzi o sektor finansowy, energetyczny
i obronny oraz produkty podwójnego zastosowania. Pierwotne sankcje wprowadzono 31/07/2014 roku jako odpowiedź na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie. Przedłużone sankcje to m.in.

– ograniczenie dostępu do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych dla 5 głównych rosyjskich instytucji finansowych a także dla 3 głównych rosyjskich firm energetycznych oraz 3 firm przemysłu obronnego

– zakaz importu i eksportu broni

– zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania dla celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w Rosji

– ukierunkowane sankcje indywidualne czyli zakazy wizowe i zamrożenie aktywów (164 osoby, 44 podmioty)

– ograniczenie dostępu Rosji do pewnych strategicznych cennych technologii i usług, które można wykorzystywać do wydobycia i produkcji ropy naftowej,

19 marca 2015 r. Rada Europejska uzależniła zniesienie sankcji od pełnej realizacji porozumień mińskich, termin wyznaczono na 31 grudnia 2015. Ponieważ porozumień tych nie zrealizowano, sankcje pozostają w mocy.

 

#2 Nowa rzeczywistość zamawiających towary w Azji.

Wspominaliśmy już o tym, że Poczta Polska i Krajowa Administracja Skarbowa połączyły siły i dzięki nowej sortowni paczek w Lublinie kontrolują dużo więcej przesyłek niż do tej pory. Uświadomiło to amatorom tańszych zakupów na azjatyckich portalach, że podatki musi zapłacić każdy a zaoszczędzić pozwoli jedynie szczęście bo każdy towar przywożony spoza UE musi przejść odprawę celną z zastosowaniem odpowiedniej stawki cła i podatku VAT.

System pracy takiej sortowni jak w Lublinie (jest ich na terenie Polski siedem) polega na tym, że wszystkie przesyłki podlegają kontroli wstępnej a po bieżącej analizie ryzyka niektóre z nich kierowane są do kontroli szczegółowej, w tym otwarcia opakowania. Oczywiście funkcjonariusze KAS wyposażeni są w urządzenia do prześwietlania RTG oraz posiadają wyszkolone psy do wykrywania substancji narkotycznych, środków odurzających i tytoniu. Powoduje to, że np. plastikowe słomki do napojów przesyłane do UE z Chin raczej rzadko trafiają w ręce celników ale przesyłka z nowym telefonem już częściej. Sprzedawcom z Azji wydaje się, że niska wartość na kopercie załatwia wszystko, ale nie jest to takie proste.

Opinia, że przesyłki nieprzekraczające 22 EUR nie są opodatkowane a te oznaczone jako prezent mają limit jeszcze wyższy (45 EUR) jest błędna!!! Ustawa o podatku VAT zakłada rzeczywiście limit zwolnienia do 22 EUR, ale nie dotyczy on przedmiotów importowanych w ramach zamówienia wysyłkowego i nie ma tu znaczenia czy zamawiającym jest osoba fizyczna czy firma. Dalszy sposób postępowania z przesyłką co do której powstało podejrzenie o nierzetelne zadeklarowane dane polega na wezwaniu odbiorcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających rzeczywistą wartość towaru. I tu następuje zjawisko jakże specyficzne dla naszej mentalności – w sieci wszyscy chwalą się, że takich dokumentów nie wysyłają a według danych Ministerstwa Finansów 95% przypadków kończy się przedstawieniem innych niż początkowo deklarowane dokumentów w zakresie wartości towarów 😉 Tylko nieliczne sprawy kończą się postępowaniami weryfikacyjnymi w stosunku do których wydawane są decyzje administracyjne.

W praktyce należy pamiętać o tym, że to Poczta Polska, która dostarcza towary np. z Chin zwraca się do odbiorców z prośbą o potwierdzenie wartości zamówienia i to ona pobierze wszelkie opłaty podczas dostarczania towaru.

Dodatkowym kosztem oprócz podatku VAT będzie cło. Zwolnione są z niego przesyłki o wartości do 150 EUR ale ulga ta nie dotyczy alkoholu, wyrobów tytoniowych czy perfum. Stawki cła zależą od rodzaju towaru i oczywiście można to sprawdzić za pomocą przeglądarki taryfowej ISZTAR.

Kończy się już szał świątecznych i noworocznych zakupów, ale zawsze należy pamiętać o wspomnianych zasadach i krytycznie podchodzić do tzw. „okazji” czy „promocji” przy zakupach chociażby w serwisie Aliexpress.

#3 TERMINUS w dobrych humorach kończy rok 2018

Hucznie wkroczyliśmy już w rok 2019 ale ten, który minął pozostanie w naszej pamięci jako kolejny rok wzrostu pozycji i stabilności na rynku usług celnych i spedycyjnych.

Autorami tego niewątpliwego sukcesu są Wszyscy Pracownicy Terminus Group, którym ponownie dziękujemy za zaangażowanie i wiedzę. Z dumą możemy powiedzieć, że w roku 2018 wykonaliśmy prawie 250 000,- usług i podpisaliśmy ponad 350 nowych umów współpracy!!!

Myślimy, że wszyscy nasi klienci mogą nadal przekraczać z nami wszystkie granice a za rok cieszyć się będziemy wspólnie jeszcze lepszymi wynikami.

Tygodnik Terminusa #4

Krajowa Administracja Skarbowa od nowego roku dostanie wielkie uprawnienia.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnicy KAS otrzymają mnóstwo nowych uprawnień, m.in. żądania od banków informacji o danych posiadacza rachunku. Nowelizacja ta daje wiele nowych uprawnień dla funkcjonariuszy KAS. Chodzi m.in. o to, że szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego będą mogli występować o informacje o podatniku (także osobach fizycznych) do instytucji finansowych poza procedurami kontrolnymi – wyłącznie w toku czynności analitycznych.

Wystarczy, że szef KAS czy naczelnik będzie posiadał “uprawdopodobnione informacje” o możliwości posługiwania się rachunkiem bankowym wykorzystywanym m.in. do prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. Pojawi się także możliwość przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w razie nieobecności kontrolowanego. Dziś jest to jeden ze sposobów na uniknięcie kontroli. Teraz wystarczy, że urzędnik wylegitymuje się przed “szeregowym” pracownikiem. W ustawie poszerzono także definicję tzw. kontrahenta kontrolowanego. Dzięki temu jeszcze łatwiej będzie można przeprowadzać tzw. “kontrole krzyżowe”. Informacje np. na temat danej transakcji, pozyskane od kontrahenta kontrolowanego, czyli kontrahenta firmy objętej kontrolą, pomagają w ustaleniach przebiegu czy okoliczności tej transakcji.

Poszerzony zostanie też krąg osób w KAS, którym przysługuje dostęp do danych. Ustawa doprecyzowuje także przepisy odnoszące się do możliwości korzystania przez KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych. Szerszy będzie katalog informacji pobieranych przez organy KAS. Katalog zadań KAS także zostanie poszerzony, m.in. o ściganie sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego. Ustawa pozwoli też organom KAS na “kompleksowe przeprowadzenie sprawy” w stosunku do wszystkich sprawców popełnianych przestępstw o charakterze korupcyjnym, bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ścigania przestępstw np. policji. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają też możliwość samodzielnego konwojowania osób aresztowanych czy osadzonych.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie już niebawem – po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jest to kolejny etap uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. W procesie tym mieliśmy już wprowadzenia JPK (jednolity plik kontrolny), uproszczenie kontroli celno-skarbowych czy szereg zmian, mających na celu uproszczenie procedur skarbowych. Trudno się nie zgodzić, że w obowiązującym kształcie prawo daje podatnikom różne możliwości unikania opodatkowania. Całkiem uzasadniony wydaje się jednak naszym zdaniem, niepokój o fakt, czy przyznanie KAS kompetencji bez precedensu, nie będzie bez precedensu nadużywane.

 

Import towarów do UE – o czym trzeba pamiętać żeby nie stał się koszmarem.

Podczas dopuszczania towarów do swobodnego obrotu w UE należy przestrzegać niezliczonej ilości złożonych regulacji i przepisów. Każdy agent celny czy osoba zajmująca się odprawami celnymi wie to bardzo dobrze z własnego doświadczenia. Mamy też świadomość, że to na osobie podpisującej zgłoszenia celne spoczywa odpowiedzialność za prawidłowość danych i nigdy nie może i nie powinna być ona przenoszona na osoby trzecie. Dobra komunikacja z importerem i jasne przekazywanie informacji jest istotnym czynnikiem jakości wykonywanych przez nas zgłoszeń celnych, dlatego w myśl łacińskiej reguły „repetitio est mater studiorum” mówiącej, że przypominania nigdy dość ułożyłem własny elementarz informacji, które musi znać każdy kto chce zmierzyć się z najprostszym choćby importem.

  1. Informacje na temat powiązania – zawsze gdy sprzedający i kupujący są stronami powiązanymi, należy sprawdzić, czy zachodzi wpływ na cenę. Uzasadnione obawy co do tego, że taki wpływ zachodzi, mogą np. wynikać z cen rozliczeniowych, wewnętrznych lub transferowych. Aby uniknąć problemów w trakcie kontroli należy w taki sposób skonstruować transakcję zakupu, jak gdyby kupujący kupował od niezależnej strony trzeciej (zasada ceny rynkowej).
  2. Faktury pro forma – faktury wystawiane jako „pro forma” lub „faktura do celów celnych” zasadniczo nie są zabronione. Jeżeli jednak stosujemy ten rodzaj faktur do odprawy celnej, musimy upewnić się, że kwota faktury musi być zgodna z faktycznie zapłaconą ceną kupna, a w przypadku kontroli musi być w pełni możliwa do udowodnienia. Jeżeli można tego uniknąć, należy w miarę możliwości do odprawy celnej nie używać faktur pro forma, ani faktur do celów celnych, lecz zawsze tego dokumentu, który jest też płacony w księgowości.
  3. Koszty, które nie są wymienione na fakturze handlowej – prawo celne mówi tutaj o „oddzielonej cenie kupna”. Rozumie się przez to koszty, które wprawdzie nie dotyczą importowanego towaru bezpośrednio, lecz pośrednio. Często zapomina się np. o kosztach narzędzi i odlewów lub wewnątrzkrajowych kosztach transportu, które są płacone przez sprzedającego i naliczane lub rozliczane oddzielnie, ale także o przypadkach, w których środek transportu w ostatniej chwili jest zmieniany z transportu morskiego na lotniczy, a następnie doliczane są wyższe koszty transportu. Podobnie koszty kontroli jakości i certyfikacji jako koszty oddzielone również wliczają się do wartości celnej.
  4. Materiały powierzone – Jeżeli dostawcy zostaną nieodpłatnie lub za obniżoną cenę udostępnione rzeczy, których potrzebuje on do wytworzenia produktu, z reguły są to materiały powierzone, które należy doliczyć do wartości celnej. Rozróżnia się przy tym pomiędzy materialnymi (np. etykiety) i intelektualnymi materiałami powierzonymi (np. wzory przemysłowe), które w zależności od tego, gdzie zostały wyprodukowane lub stworzone, muszą zostać włączone do wartości celnej.
  5. Zaklasyfikowanie towarów do taryfy celnej – Każdy towar importowany do UE musi zostać przyporządkowany do jednoznacznego numeru taryfy celnej. Numer taryfy celnej decyduje o wielu różnych środkach, np. wysokości cła do zapłaty, podatku VAT od importu i podatku akcyzowym, obowiązku przedłożenia świadectwa pochodzenia lub zezwolenia na przywóz oraz zobowiązaniach do zgłoszenia i kontroli przez inne organy. W celu ustalenia prawidłowego numeru taryfy celnej należy przestrzegać złożonych reguł, których podstawę stanowią dokładne informacje o towarze. Należą do nich, zależnie od produktu, szczegółowe informacje na temat materiału i właściwości oraz przewidywanego przeznaczenia. Niezbędna jest dokładna wiedza na temat klasyfikacji towarów niekompletnych, części i wyposażenia oraz ich odróżnienie. Poleganie na przypuszczeniach, opierających się na zwyczajowo przyjętym w handlu, ogólnym opisie lub na podaniu symbolu HS dostawcy, może narazić importera na spore kłopoty podczas kontroli celnej.
  6. Korzystanie z preferencji – preferencje to ulgi celne, które są przyznawane podczas importu do UE w umowach jednostronnych lub bilateralnych. Aby móc skorzystać z takiego preferencyjnego traktowania, należy dysponować świadectwem preferencji, na przykład dokumentem EUR1 lub Formularzem A. Ryzyko stwierdzenia, czy świadectwo preferencji było wystawione prawidłowo i słusznie, leży po stronie importera. Jeżeli podczas kontroli celnej okaże się, że warunki wystawienia świadectw preferencji nie zostały spełnione, może to skutkować doliczeniem opłat przywozowych za wiele lat.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod tym linkiem lub kontaktując się z siedzibą główną Terminus pod numerem telefonu +48 85 742 46 76 czy też droga mailową na adres: kontakt@acterminus.pl

TERMINUS wziął udział w tegorocznej akcji Szlachetna Paczka 2018, Lubię Ludzi.

Szlachetna paczkaSzlachetna Paczka to zainicjowany w roku 2000 ogólnopolski projekt społeczny, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Z radością i dumą informuję, iż w tym roku TERMINUS wsparł samotnego Pana Sebastiana (27l.), przesympatycznego, ciepłego i dzielnego człowieka który pomimo niedowładu kończynowego każdą wolną chwilę poświęca na uzupełnienie wiedzy i szukanie pracy. Ma wiele marzeń i chce o nie walczyć, dlatego jestem przekonany, że nasza pomoc trafiła w dobre ręce. Dziękuje terminusowej ekipie Szlachetnej Paczki (Agata Zbrożek, Kasia Omieljaniuk, Marcin Wołejko) za pomoc w przygotowaniu i dostarczeniu pomocy dla Pana Sebastiana 🙂

W tym roku akcja Szlachetna Paczka pobiła rekord, ponieważ w całej Polsce wszystkie zgłoszone rodziny otrzymały mądrą pomoc. Niesamowita mobilizacja, wielkie serca i siła przykładu sprawiły, że prawie 17 tysięcy rodzin spędzi nadchodzące Święta Bożego Narodzenia wiedząc, że ktoś o nich pamiętał i warto mieć nadzieję i wiarę w ludzi. To są historie konkretnych osób – rodziców walczących o lepszą przyszłość dla swoich dzieci, chorych i niepełnosprawnych którzy nie poddają się i walczą o swoją przyszłość, samotnych seniorów o których wszyscy zapomnieli, to są historie, które zmieniliśmy na lepsze.