tygodnik terminusa nagłówek

Tygodnik Terminusa #4

Krajowa Administracja Skarbowa od nowego roku dostanie wielkie uprawnienia.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnicy KAS otrzymają mnóstwo nowych uprawnień, m.in. żądania od banków informacji o danych posiadacza rachunku. Nowelizacja ta daje wiele nowych uprawnień dla funkcjonariuszy KAS. Chodzi m.in. o to, że szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego będą mogli występować o informacje o podatniku (także osobach fizycznych) do instytucji finansowych poza procedurami kontrolnymi – wyłącznie w toku czynności analitycznych.

Wystarczy, że szef KAS czy naczelnik będzie posiadał „uprawdopodobnione informacje” o możliwości posługiwania się rachunkiem bankowym wykorzystywanym m.in. do prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. Pojawi się także możliwość przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w razie nieobecności kontrolowanego. Dziś jest to jeden ze sposobów na uniknięcie kontroli. Teraz wystarczy, że urzędnik wylegitymuje się przed „szeregowym” pracownikiem. W ustawie poszerzono także definicję tzw. kontrahenta kontrolowanego. Dzięki temu jeszcze łatwiej będzie można przeprowadzać tzw. „kontrole krzyżowe”. Informacje np. na temat danej transakcji, pozyskane od kontrahenta kontrolowanego, czyli kontrahenta firmy objętej kontrolą, pomagają w ustaleniach przebiegu czy okoliczności tej transakcji.

Poszerzony zostanie też krąg osób w KAS, którym przysługuje dostęp do danych. Ustawa doprecyzowuje także przepisy odnoszące się do możliwości korzystania przez KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych. Szerszy będzie katalog informacji pobieranych przez organy KAS. Katalog zadań KAS także zostanie poszerzony, m.in. o ściganie sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego. Ustawa pozwoli też organom KAS na „kompleksowe przeprowadzenie sprawy” w stosunku do wszystkich sprawców popełnianych przestępstw o charakterze korupcyjnym, bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ścigania przestępstw np. policji. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają też możliwość samodzielnego konwojowania osób aresztowanych czy osadzonych.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie już niebawem – po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jest to kolejny etap uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. W procesie tym mieliśmy już wprowadzenia JPK (jednolity plik kontrolny), uproszczenie kontroli celno-skarbowych czy szereg zmian, mających na celu uproszczenie procedur skarbowych. Trudno się nie zgodzić, że w obowiązującym kształcie prawo daje podatnikom różne możliwości unikania opodatkowania. Całkiem uzasadniony wydaje się jednak naszym zdaniem, niepokój o fakt, czy przyznanie KAS kompetencji bez precedensu, nie będzie bez precedensu nadużywane.

Import towarów do UE – o czym trzeba pamiętać żeby nie stał się koszmarem.

Podczas dopuszczania towarów do swobodnego obrotu w UE należy przestrzegać niezliczonej ilości złożonych regulacji i przepisów. Każdy agent celny czy osoba zajmująca się odprawami celnymi wie to bardzo dobrze z własnego doświadczenia. Mamy też świadomość, że to na osobie podpisującej zgłoszenia celne spoczywa odpowiedzialność za prawidłowość danych i nigdy nie może i nie powinna być ona przenoszona na osoby trzecie. Dobra komunikacja z importerem i jasne przekazywanie informacji jest istotnym czynnikiem jakości wykonywanych przez nas zgłoszeń celnych, dlatego w myśl łacińskiej reguły „repetitio est mater studiorum” mówiącej, że przypominania nigdy dość ułożyłem własny elementarz informacji, które musi znać każdy kto chce zmierzyć się z najprostszym choćby importem.

  1. Informacje na temat powiązania – zawsze gdy sprzedający i kupujący są stronami powiązanymi, należy sprawdzić, czy zachodzi wpływ na cenę. Uzasadnione obawy co do tego, że taki wpływ zachodzi, mogą np. wynikać z cen rozliczeniowych, wewnętrznych lub transferowych. Aby uniknąć problemów w trakcie kontroli należy w taki sposób skonstruować transakcję zakupu, jak gdyby kupujący kupował od niezależnej strony trzeciej (zasada ceny rynkowej).
  2. Faktury pro forma – faktury wystawiane jako „pro forma” lub „faktura do celów celnych” zasadniczo nie są zabronione. Jeżeli jednak stosujemy ten rodzaj faktur do odprawy celnej, musimy upewnić się, że kwota faktury musi być zgodna z faktycznie zapłaconą ceną kupna, a w przypadku kontroli musi być w pełni możliwa do udowodnienia. Jeżeli można tego uniknąć, należy w miarę możliwości do odprawy celnej nie używać faktur pro forma, ani faktur do celów celnych, lecz zawsze tego dokumentu, który jest też płacony w księgowości.
  3. Koszty, które nie są wymienione na fakturze handlowej – prawo celne mówi tutaj o „oddzielonej cenie kupna”. Rozumie się przez to koszty, które wprawdzie nie dotyczą importowanego towaru bezpośrednio, lecz pośrednio. Często zapomina się np. o kosztach narzędzi i odlewów lub wewnątrzkrajowych kosztach transportu, które są płacone przez sprzedającego i naliczane lub rozliczane oddzielnie, ale także o przypadkach, w których środek transportu w ostatniej chwili jest zmieniany z transportu morskiego na lotniczy, a następnie doliczane są wyższe koszty transportu. Podobnie koszty kontroli jakości i certyfikacji jako koszty oddzielone również wliczają się do wartości celnej.
  4. Materiały powierzone – Jeżeli dostawcy zostaną nieodpłatnie lub za obniżoną cenę udostępnione rzeczy, których potrzebuje on do wytworzenia produktu, z reguły są to materiały powierzone, które należy doliczyć do wartości celnej. Rozróżnia się przy tym pomiędzy materialnymi (np. etykiety) i intelektualnymi materiałami powierzonymi (np. wzory przemysłowe), które w zależności od tego, gdzie zostały wyprodukowane lub stworzone, muszą zostać włączone do wartości celnej.
  5. Zaklasyfikowanie towarów do taryfy celnej – Każdy towar importowany do UE musi zostać przyporządkowany do jednoznacznego numeru taryfy celnej. Numer taryfy celnej decyduje o wielu różnych środkach, np. wysokości cła do zapłaty, podatku VAT od importu i podatku akcyzowym, obowiązku przedłożenia świadectwa pochodzenia lub zezwolenia na przywóz oraz zobowiązaniach do zgłoszenia i kontroli przez inne organy. W celu ustalenia prawidłowego numeru taryfy celnej należy przestrzegać złożonych reguł, których podstawę stanowią dokładne informacje o towarze. Należą do nich, zależnie od produktu, szczegółowe informacje na temat materiału i właściwości oraz przewidywanego przeznaczenia. Niezbędna jest dokładna wiedza na temat klasyfikacji towarów niekompletnych, części i wyposażenia oraz ich odróżnienie. Poleganie na przypuszczeniach, opierających się na zwyczajowo przyjętym w handlu, ogólnym opisie lub na podaniu symbolu HS dostawcy, może narazić importera na spore kłopoty podczas kontroli celnej.
  6. Korzystanie z preferencji – preferencje to ulgi celne, które są przyznawane podczas importu do UE w umowach jednostronnych lub bilateralnych. Aby móc skorzystać z takiego preferencyjnego traktowania, należy dysponować świadectwem preferencji, na przykład dokumentem EUR1 lub Formularzem A. Ryzyko stwierdzenia, czy świadectwo preferencji było wystawione prawidłowo i słusznie, leży po stronie importera. Jeżeli podczas kontroli celnej okaże się, że warunki wystawienia świadectw preferencji nie zostały spełnione, może to skutkować doliczeniem opłat przywozowych za wiele lat.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod tym linkiem lub kontaktując się z siedzibą główną Terminus pod numerem telefonu +48 85 742 46 76 czy też droga mailową na adres: kontakt@acterminus.pl

TERMINUS wziął udział w tegorocznej akcji Szlachetna Paczka 2018, Lubię Ludzi.

Szlachetna Paczka to zainicjowany w roku 2000 ogólnopolski projekt społeczny, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Z radością i dumą informuję, iż w tym roku TERMINUS wsparł samotnego Pana Sebastiana (27l.), przesympatycznego, ciepłego i dzielnego człowieka który pomimo niedowładu kończynowego każdą wolną chwilę poświęca na uzupełnienie wiedzy i szukanie pracy. Ma wiele marzeń i chce o nie walczyć, dlatego jestem przekonany, że nasza pomoc trafiła w dobre ręce. Dziękuje terminusowej ekipie Szlachetnej Paczki (Agata Zbrożek, Kasia Omieljaniuk, Marcin Wołejko) za pomoc w przygotowaniu i dostarczeniu pomocy dla Pana Sebastiana 🙂

W tym roku akcja Szlachetna Paczka pobiła rekord, ponieważ w całej Polsce wszystkie zgłoszone rodziny otrzymały mądrą pomoc. Niesamowita mobilizacja, wielkie serca i siła przykładu sprawiły, że prawie 17 tysięcy rodzin spędzi nadchodzące Święta Bożego Narodzenia wiedząc, że ktoś o nich pamiętał i warto mieć nadzieję i wiarę w ludzi. To są historie konkretnych osób – rodziców walczących o lepszą przyszłość dla swoich dzieci, chorych i niepełnosprawnych którzy nie poddają się i walczą o swoją przyszłość, samotnych seniorów o których wszyscy zapomnieli, to są historie, które zmieniliśmy na lepsze.

Podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdki, żeby go ocenić.

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Brak głosów - bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.

Podobne treści