tygodnik terminusa nagłówek

Tygodnik Terminusa #11

W tym tygodniku przygotowaliśmy dla Was następujące tematy:

#1 Logistyka 4.0 czy stoimy na progu rewolucji przemysłowej?
#2 Status celny towaru
#3 Punkt Konsultacyjny TERMINUS w Białej Podlaskiej dla członków zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Przewoźników

#1 Logistyka 4.0 czy stoimy na progu rewolucji przemysłowej?

Logistyka 4.0 to termin odnoszący się do nowoczesnej logistyki, obejmującej wzajemną wymianę danych, cyfryzację i chmury obliczeniowe. W związku z tym zadania logistyków nie ograniczają się już do samego transportu, ale opierają się na zarządzaniu funkcjami i koordynowaniu działań między firmami logistycznymi.

Świat 4.0 to dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, automatyzacja procesów, płynna realizacja zleceń i obniżenie kosztów. Priorytety tego świata to innowacyjne platformy logistyczne, spełniające najwyższe standardy, mające ułatwiać współpracę w ramach łańcucha dostaw, oraz zaawansowane narzędzia pozwalają na rozpoznanie potrzeb załadowców i dopasowanie odpowiedniego ładunku do przewoźników.

Z kolei integracja z systemami informatycznymi umożliwia importowanie danych, co wpływa na redukcję kosztów i czasu obsługi zamówień. Logistyka 4.0 to właśnie nowoczesna technologia informacyjna i komunikacyjna. Inteligentne i cyfrowo połączone systemy mają umożliwić komunikację między ludźmi, maszynami, sprzętem, rozwiązaniami logistycznymi i produktami. Gdy logistykę integruje się we wczesnym etapie łańcucha dostaw, osiąga się optymalizację produkcji just-in-time (metoda zarządzania stosowana w celu redukcji pracy w toku i poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym i związanych z tym kosztów).

Prowadzi to również do automatyzacji procesów, które do tej pory były wykonywane ręcznie. Ta zmiana ma podnieść efektywność logistyków, którzy dzięki nowoczesnym narzędziom mogą monitorować załadunek na bieżąco, sprawdzić jego aktualną lokalizację oraz zaplanować poszczególne etapy zlecenia.

Czy już dziś znaleźliśmy się w samym sercu rewolucji przemysłowej to pytanie, które postawić sobie muszą wszyscy zajmujący się branżą TLC.
Pierwsza rewolucja nastąpiła, gdy w przemyśle zaczęto wykorzystywać siłę pary, druga rozpoczęła się wraz z wykorzystaniem energii elektrycznej i stworzeniem taśm produkcyjnych.
Trzecia rewolucja — nazywana również rewolucją cyfrową — zaczęła się od automatyzacji produkcji i wykorzystania elektroniki, np. programowalnego sterownika. Czwarta rewolucja technologiczna to odzwierciedlenie rzeczywistości poprzez cyfrowe obiekty i ich właściwości, które jest następstwem szeroko pojętej informatyzacji prawie wszystkich dziedzin naszego życia oraz zapewnienie ogólnego dostępu do niej.
Podejrzewam osobiście, że niedługo na rynku zostaną tylko ci, którzy będą posiadać paliwo w postaci ciągłego i szerokiego strumienia danych. Jest nim właśnie Logistyka 4.0.

#2 Status celny towaru

W międzynarodowym obrocie towarów informacja o statusie celnym przewożonych towarów ma ogromne znaczenie. Każdy, kto transportuje, wysyła lub odbiera jakiekolwiek towary, może uniknąć wielu błędów, jeżeli zna status celny przesyłki.
Determinuje on bowiem rodzaj postępowania, jakiemu towar podlega. Osobiście nie wyobrażam sobie agenta celnego, który próbowałby umieścić w składzie celnym importowaną przesyłkę o statusie unijnym jako towaru nieunijnego lub logistyka dostarczającego towar wyprowadzony ze składu celnego bez sprawdzenia czy dokonane zostały formalności celne związane z dopuszczeniem tego towaru do obrotu.

Status unijny posiadają towary spełniające jedno z trzech kryteriów. Towar unijny to towar, który został:
1. pozyskany lub wyprodukowany całkowicie na obszarze celnym Unii Europejskiej bez udziału towarów przywiezionych z państw lub terytoriów trzecich
2. wwieziony na obszar celny Unii Europejskiej z państw lub terytoriów trzecich, ale przepisowo dopuszczony do swobodnego obrotu
3. pozyskany lub wyprodukowany na obszarze celnym Unii Europejskiej wyłącznie z udziałem towarów, o których mowa w punkcie 1, albo towarów, o których mowa w punktach 1 i 2.

Wobec tego, za „unijne” uznawane są zarówno towary importowane do UE z krajów trzecich i poddane procedurze dopuszczenia do obrotu, jak również towary całkowicie wyprodukowane w Unii.
Statusu celnego nie wolno zatem mylić z pochodzeniem towaru. W sytuacji odwrotnej, towar wywieziony z obszaru celnego Unii automatycznie traci status towaru unijnego, stając się „towarem nieunijnym”. Dla towarów unijnych, których dotyczy wywóz jedynie tymczasowy (np. na targi lub w ramach uszlachetniania biernego), bądź które z konkretnego powodu zostają odesłane przez kupującego z kraju trzeciego do sprzedawcy w UE (np. w celu naprawy lub wymiany jako reklamowany zwrot), istnieją oczywiście określone przepisy formalne, regulujące sposób potwierdzania unijnego statusu towaru przy jego ponownym imporcie.

W związku z powyższym, definicja statusu nieunijnego jest stosunkowo prosta. Towarami nieunijnymi są wszystkie towary, które nie spełniają ww. warunków określonych dla „towarów unijnych“ lub towary unijne, których statusu celnego jako takich nie można już potwierdzić.

Potwierdzanie statusu celnego. W Unii Europejskiej obowiązuje założenie, że towary posiadają unijny status celny, dopóki nie zostanie stwierdzone, że tak nie jest (art. 153 ust. 1 UKC). Dowodem stwierdzającym, że dany towar nie jest towarem unijnym, może być przykładowo każdy dokument towarzyszący towarom objętym procedurą tranzytową (np. dokument T1 lub karnet TIR). Do potwierdzenia unijnego statusu celnego towaru mogą służyć z kolei następujące dokumenty (art. 123 Rozporządzenia Delegowanego) – T2L, T2LF, manifest celny towarów.

Natomiast dla towarów, które są tylko tymczasowo wywożone z obszaru celnego Unii Europejskiej, obowiązują ponadto: formularz 0430 „Poświadczenie statusu celnego“, arkusz INF 3 „Towary powracające – Dokument informacyjny” lub karnet ATA.

#3 Punkt Konsultacyjny TERMINUS w Białej Podlaskiej dla członków zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Przewoźników.

Położenie geograficzne Białej Podlaskiej tuż przy granicy z Białorusią, potencjał tras tranzytowych przechodzących przez ten obszar oraz nie zawsze jasne manewry gospodarcze w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Białoruś, Rosja, Kazachstan) to wyzwanie dla wszystkich przewoźników, którzy chcą działać na tym trudnym rynku.

Z inicjatywy Eli Szeremety, w ramach naszego wieloletniego doświadczenia i w oparciu o wiedzę naszych partnerów z Białorusi, Rosji i Kazachstanu, postanowiliśmy przybliżać te trudne sprawy w ramach bezpłatnych konsultacji.

W każdy czwartek w godzinach 11.00 – 14.00 nasz specjalista będzie osobiście radził, wyjaśniał oraz informował przewoźników w Sali konferencyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej, ul. Janowska 66.

Zapraszamy na spotkanie wszystkich, którzy potrzebują informacji tak na temat przekraczania granicy Polska / Białoruś, jak i na temat aktualnie stosowanych dokumentów oraz form zabezpieczeń celnych.
Oczywiście oprócz nowości jaką będą takie właśnie cykliczne spotkania dedykowane, pozostajemy niezmiennie do dyspozycji we wszystkich naszych oddziałach, gdzie zawsze staramy się szybko i fachowo wyjaśniać Państwa wątpliwości i pytania dotyczące stosowania przepisów celnych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdki, żeby go ocenić.

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Brak głosów - bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.

Podobne treści