Jak korzystać z Przeglądarki Taryfowej ISZTAR 4?

ISZTAR – Informacyjny System Zintegrowanej taryfy Celnej umożliwia dostarczenie dla administracji celno-skarbowej oraz wszystkich zainteresowanych szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą.

W przeglądarce są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu TARIC oraz polskie dane narodowe (podatki VAT i akcyza) oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC. Przeglądarka udostępnia również kalkulator taryfowy umożliwiający wszystkim użytkownikom zewnętrznym obliczenia wariantowe (kalkulacja możliwych wariantów w oparciu o niepełne dane, serwis dokona obliczeń dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich stosowania).

System ISZTAR jest darmowy w obsłudze i nie wymaga rejestracji. Możesz się do niego dostać klikając w ten link. Poza tym, umożliwia manipulację datami, co może okazać się przydatne podczas określania zaległych rozliczeń. Datę z bieżącej na przeszłą można zmienić, wpisując w konkretne pole interesujący nas dzień. Bardzo przydatna funkcja systemu ISZTAR to również możliwość sprawdzenia w menu kursów przeliczeniowych walut czy przeglądanie kontyngentów.

Jak korzystać z ISZTAR?

Taryfy ujęte w systemie ISZTAR sprawdzać można na kilka sposobów.

Pierwsza możliwa opcja w menu to „Przeglądanie Taryfy”. Za jej pomocą wyszukuje się produkt, korzystając z przypisanemu produktowi kodowi nomenklatury czy kraju pochodzenia/przeznaczenia. Znajomość kodu nie jest jednak konieczna. Można również skorzystać z opcji „Drzewo nomenklatury”, które rozwija się hierarchicznie.

Wspomniane drzewo zawiera 21 sekcji, które służą grupowaniu towarów. Każda sekcja zawiera szczegółowy opis, który przydaje się w sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni jak zaklasyfikować dany produkt. Natomiast wszelkie wątpliwości rozwiązują przypisane sekcjom działy, które doprecyzowują wyszukiwanie. Działy te podzielone są następnie na kody kategorii, które z kolei przyporządkowują produktom dokładne kody nomenklatury.

Dostępne są też inne opcje, między innymi „wyszukiwanie tekstowe”. Zgodnie z informacją wystarczy wpisać w pole dokładne wyrażenie, wyszukiwanej przez nas kategorii. Następna opcja dostępna w menu systemu ISZTAR to „Wyszukiwanie obszaru geograficznego”, który możemy odnaleźć, wpisując nie tylko nazwę kraju, ale też kod kraju ISO lub kod grupy krajów.

Co więcej, w systemie ISZTAR możemy przeczytać informacje wstępne, które dostarczą nam szczegółowych danych o systemie, taryfie celnej czy symbolach i znakach używanych przy klasyfikacji.

Ze swojej strony polecamy jeszcze jeden sposób korzystania z systemu ISZTAR, czyli kontakt z profesjonalistami z Terminusa 🙂

Wszystkie dane kontaktowe naszych oddziałów znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.

Pierwsze kroki w imporcie, jak ustalić cło.

Zakup i przywóz do Polski wymarzonych towarów z Chin, z Turcji, z Indii czy z Niemiec to zawsze świetny pomysł na biznes i bardzo realna szansa na szybki zwrot zainwestowanych w taki, szeroko rozumiany handel międzynarodowy środków. Zwrot z nadwyżką, rzecz jasna.

Wszystko dlatego, że import to biznesowa stajnia Augiasza – połączenie niezwykłych możliwości inwestycyjnych, szansa na wejście z impetem w niewyczerpany rynek, sposób na znalezienie własnej, dochodowej niszy i na wykształcenie bardzo intratnej specjalizacji. W tych kwestiach nie ma rzeczy niemożliwych, magicznych czy ściśle ograniczonych.

Są za to aspekty trudne i biurokratycznie zawiłe, które jak zresztą w przypadku każdej działalności handlowej, trzeba przyswoić, okiełznać, poznać i pokonać. W innym wypadku to formalności przyswoją, okiełznają i pokonają nasze aspiracje handlowe i nasze możliwości finansowe. Podobno z handlem i z kobietami jest jak z szyframi… jeśli ich nie złamiesz to one złamią ciebie 😉

To, co większość importerów najmocniej zastanawia i najbardziej martwi jest cło. Cło należne za sprowadzane towary, które teoretycznie tylko ustalić można zdalnie, za pomocą systemu ISZTAR (Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej), a którego wysokość w praktyce jest zależna od wielu zmiennych i niepewna, jak nie przymierzając przynależność Polski do UE 😉

Przede wszystkim, mając w planach jakikolwiek import ustalić należy stawkę cła i wartość podatku VAT należnego za produkt, który ma być przedmiotem przywozu. Niestety, wspomniane stawki są bardzo zróżnicowane i wynoszą średnio od kilku do kilkunastu procent. Oficjalnie, konkretne stawki zależne są od kodów danych dóbr (czy grup sprowadzanych do Polski produktów). W praktyce ostateczną stawkę celną ustala odpowiedni organ celny, a dane podane na stronach systemu ISZTAR traktować należy nie jako pewnik, ale jako pomocną w przygotowywaniu kosztorysu importu wskazówkę i podkładkę do ewentualnych, składanych do Izby Celnej próśb dotyczących wydania dokumentu WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa — dokument wydawany bezpłatnie, określający ostatecznie wartość sprowadzanych towarów).

Za tydzień napiszemy więcej o ISZTAR a w przypadku wątpliwości co do wysokości stawek celnych oczywiście zapraszamy do konsultacji prowadzonych we wszystkich oddziałach naszej agencji celnej.

Czy już powinniśmy panikować przez politykę USA?

O tym, że współczesna światowa gospodarka to system naczyń połączony nie trzeba już nikogo przekonywać a efekt motyla jak się okazuje nie dotyczy tylko i wyłącznie zjawisk meteorologicznych. Nie może więc dziwić, że informacje o kolejnych, nowych cłach wprowadzone przez USA na produkty z Chin nie wróżą nic dobrego również dla Europy. Można nawet powiedzieć, że na naszych oczach rodzi się nowy rodzaj ceł – cła karne, nieujęte do tej pory w żadnej encyklopedii zarządzania.

Najprostszy sposób na dodanie sobie odwagi to zaatakowanie przeciwnika. Wydaje się, że jest to motto, zgodnie z którym działa prezydent USA zarówno w polityce, jak i gospodarce. Trump polecił też rozpocząć procedurę podwyższenia ceł na praktycznie cały pozostały import z Chin. Nie są to puste słowa, gdyż lokator Białego Domu wielokrotnie udowodniał, że jest gotów posunąć się do ostateczności. Jego agresywna polityka gospodarcza wobec Chin nie wróży też nic dobrego dla Europy. Jeśli w ogóle można mówić o logice w działaniach amerykańskiego prezydenta, to zakłada on, że szkody, które wyrządza innym, są mniejsze niż własne. W krótkim okresie Chiny — ze swoim merkantylistycznym modelem gospodarki — mają więcej do stracenia. To samo dotyczy Europy, której dobrobyt zależy w takim stopniu od eksportu. W dłuższym okresie można przewidywać, że narzucany przez Trumpa nowy „(nie)porządek” gospodarczy w długim okresie przyniesie straty wszystkim, również konsumentom w USA, którzy ostatecznie poniosą koszty ceł.

Trump skarży się na olbrzymi deficyt swojego kraju w wymianie handlowej z Chinami i zarzuca Pekinowi nieuczciwe praktyki, w tym wymuszanie transferu technologii od działających w Chinach zagranicznych firm, jak również dotowanie rodzimego sektora technologicznego. Sytuacja taka rzeczywiście jest niekorzystna dla krajów z deficytem handlowym, ponieważ zmusza ich to do zaciągania długów co w konsekwencji prowadzi do destabilizacji finansowej.

Obecny kurs gospodarczy USA jest w dłuższym okresie samobójczy, nawet jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych ma czasem rację. W dłuższym okresie jest to po prostu gospodarcze samobójstwo. Europa ze swojej strony powinna się teraz profilaktycznie nastawić na nałożenie ceł karnych na swoje towary, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby następnym celem Amerykańskiego prezydenta stała się właśnie Europa, która również posiada wysoką nadwyżkę w handlu zagranicznym

Brexit tuż, tuż !

W dniu 19 marca 2019 r. zespół TERMINUSA w składzie:

Ewelina Szumowska

Katarzyna Chomczyk

Elżbieta Szeremeta

Krzysztof Danilczyk

uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez pracowników zespołu TIR Departamentu Transportu ZMPD wspólnie z funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Tematem były procedury tranzytu w przewozach towarów do i z Wielkiej Brytanii ( TIR, T1/T2 ).

Seminarium dedykowane było głownie do przewoźników i podmiotów gospodarczych, które nie miały dotychczas styczności z tranzytem. Znalazło się w nim kilka informacji przydatnych w naszej codziennej pracy, a mianowicie:

BrexitUmowa wyjścia dot. spraw celnych – konsekwencje

W związku z brakiem akceptacji Parlamentu Wielkiej Brytanii coraz bardziej realną staje się opcja tzw. „twardego wyjścia” UK tj. wyjścia bez umowy już z dniem 30 marca 2019 r. W przypadku braku uzgodnień co do środków przejściowych wystąpi sytuacja, że już od 30 marca 2019 r. władze celne państw członkowskich UE będą traktowały UK jako kraj trzeci.

TWARDY BREXIT – co będzie oznaczał ?

Dla przedsiębiorców oznaczać to będzie m. in. konieczność dopełnienia standardowych formalności celnych (dla podmiotów dotąd nie dokonujących takich formalności):

  • zarejestrowania się w usłudze e-Klient,
  • dokonania zgłoszenia celnego w obrocie towarowym pomiędzy UE i Wielką Brytanią z wszystkimi konsekwencjami dla obrotu z krajami trzecimi ,
  • płacenia należności celnych i podatkowych –VAT i akcyza,
  • poddanie towaru wszelkiego rodzaju kontrolom granicznym (celna, fitosanitarna, sanitarna, weterynaryjna, jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, bezpieczeństwa produktów – obowiązek składania przywozowej i wywozowej deklaracji skróconej przed wprowadzeniem i wyprowadzeniem towarów z UE).

Towary, które dziś są wwożone do lub wywożone z Wielkiej Brytanii w ramach swobodnego przepływu, będą podlegały takim samym regulacjom, jak w przypadku handlu z krajami spoza UE.

CŁO – EORI

Tracą ważność numery EORI wydane dla firm z UK. Konieczna jest ponowna rejestracja tych firm w systemie EORI.

TWARDY BREXIT – konsekwencje dla cła

Wielka Brytania ustanowi swoją taryfę celną, gdzie określi stawki celne dla towarów unijnych (prawdopodobnie zastosuje taryfę unijną – jednak nie jest to jeszcze przesądzone)

BREXIT, a konwencje międzynarodowe

Wielka Brytania jest stroną wielu konwencji międzynarodowych, które będą w dalszym ciągu obowiązywały. Są to: Konwencja TIR, Konwencja ATA, Konwencja o kontenerach i paletach, Konwencja KYOTO, Konwencja CITES, Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT).