agent celny kontra celnik

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 2

Kolejna forma uproszczeń celnych, którą jako agencja celna oferujemy naszym klientom to uproszczone zgłoszenie celne.

W przypadku stosowania tej formy procedury konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia dyrektora IAS właściwego ze względu na urząd lub urzędy celne, w których towary będą obejmowane procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń. Przy stosowaniu tej formy procedury uproszczonej należy zawsze przedstawić towar w urzędzie celnym. Podmiot realizujący tę formę uproszczeń jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia uzupełniającego w terminie określonym w pozwoleniu. Do niedawna zgłoszenie uproszczone występowało jedynie w formie papierowej na podstawie dokumentu SAD lub wniosku zawierającego te same dane co zgłoszenie na formularzu, jednak w systemie AIS również i ta forma została przeniesiona do wersji elektronicznej. Zgłoszenie uproszczone pozwala na dokonanie zgłoszenia które nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przy zgłoszeniu standardowym ale dodatkowo pozwala też na skorzystanie z rozliczenia podatku VAT na podstawie art. 33a ustawy o VAT co często jest głównym powodem korzystania z tej formy zgłoszenia.

Podstawy prawne:

– art. 166, 167 UKC

– art. 145-147 rozporządzenia delegowanego

– art. 223 -224 rozporządzenia wykonawczego

– art. 16 przejściowego rozporządzenia delegowanego

– zał. nr 12 przejściowego rozporządzenia delegowanego

Similar Posts