Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 5

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 5

Agencja Celna Terminus jako przedsiębiorca o statusie AEO jest również upoważnionym nadawcą oraz upoważnionym odbiorcą w tranzycie unijnym i TIR, co oznacz iż: Jako upoważniony nadawca przedstawiamy towary przeznaczone do objęcia procedurą tranzytu wraz z dokumentami towarzyszącymi w naszych miejscach uznanych. Jako upoważniony odbiorca w celu zakończenia procedury przedstawiamy towary objęte procedurą tranzytu wraz z…

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 4

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 4

Kolejną mocną kartą w talii uproszczeń przez nas stosowanych jest odprawa scentralizowana. Ten rodzaj uproszczenia pozwala na rozdzielenie miejsca złożenia zgłoszenia i miejsca przedstawienia towaru organom celnym. Zgłoszenie kierowane jest do wyznaczonego urzędu nadzoru a towary w tym czasie znajdują się w jednym z miejsc uznanych czyli w urzędzie celnym przedstawienia zlokalizowanym poza siedzibą firmy….

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 3

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 3

Tym razem słów kilka o prowadzenie rejestru przez zgłaszającego i odnotowywanie w nim przywożonych towarów. Jest to najbardziej zaawansowane uproszczenie, a polega ono na przedstawieniu organom celnym towaru „na odległość”, czyli w miejscu uznanym położonym na terenie firmy innym niż plac odpraw celnych. Jednocześnie zgłoszenie celne przyjmuje postać wpisu do rejestru zatwierdzanego przez te organy,…

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 2

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego – część 2

Kolejna forma uproszczeń celnych, którą jako agencja celna oferujemy naszym klientom to uproszczone zgłoszenie celne. W przypadku stosowania tej formy procedury konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia dyrektora IAS właściwego ze względu na urząd lub urzędy celne, w których towary będą obejmowane procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń. Przy stosowaniu tej formy procedury uproszczonej należy zawsze przedstawić…

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego.

Ułatwienia i uproszczenia celne dla podmiotów gospodarczych – jak korzystamy z dobrodziejstw Unijnego Kodeksu Celnego.

Sentencja wywodząca się z podstawowych zasad prawa rzymskiego „Ignorantia iuris nocet”, zgodnie z którą nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej jest niezmiennie aktualna w każdym czasie i pod każdą szerokością geograficzną. Wiedza natomiast daje przewagę konkurencyjną, dlatego rozpoczynamy dziś mini-cykl artykułów o ułatwieniach i uproszczeniach celnych, z którymi mamy do czynienia na co dzień….